Kommentar til Morten Mejdahl, Venstre

Af: Svend Jørgensen, Aars, Byrådsmedlem for Det konservative Folkeparti

Morten Mejdahl, medlem af byrådet for Venstre,  kommer 11/10-21 med Venstres kommentar til mit tidligere læserbrev om nedsættelse af kommuneskatten og større rådighedsbeløb til borgerne. Det undrer mig, at Venstre ikke mener, at det er en god ide at lade borgerne få 60 mill.kr. mere til rådighed over de næste 5 år, samtidig med at der skabes større omsætning i kommunens forretninger. Slutresultatet bliver med stor sandsynlighed, at 60 mill.kr. mere til borgerne ikke vil koste kommunen noget som helst, fordi staten yder et stort tilskud til nedsættelsen af kommuneskatten.

Jeg savner endvidere en kommentar fra Morten Mejdahl på, om han og Venstre fortsat ønsker at basere kommunens økonomi på ”særtilskud til vanskeligt stillede kommuner”, eller om Venstre fremover vil være med til at sikre udvikling og vækst i kommunen, så vi kan klare os uden særtilskud. Dette vil et større rådighedsbeløb til borgerne og en større omsætning i lokalsamfundet kunne yde et bidrag til.

Herudover savner jeg en kommentar fra Morten Mejdahl til, om han og Venstre mener, at det er uden betydning for vækst og bosætning i kommunen, at vi har landets højeste kommuneskat. Konservative ønsker, at denne skal ned på samme niveau som i vore nabokommuner. Hvad vil Venstre?

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: