test

Kollektiv trafik styrker sygehuset i Farsø

FARSØ: Med en udvidelse af den kollektive trafik sikrer Regionsrådet, at nordjyske borgere i fremtiden får bedre adgang til Regionens to sygehuse i Himmerland, nemlig Farsø og Hobro.

Med den nye kollektive trafikplan for Nordjylland, bliver der bl.a. bedre og hyppigere busforbindelser til sygehuset i Farsø fra Aalestrup og Gedsted samt flere X-busser på ruten Aalborg-Farsø

Det sker med en ekstrabevilling på 1 million kroner som tillæg til den kollektive trafikplan for Nordjylland.

Nye direkte forbindelser og flere hurtige X-busser
Den særlige indsats forbedrer adgangen fra blandt andet Aalestrup og Gedsted til Sygehus Himmerlands afdeling i Farsø med et antal direkte daglige busafgange. Der bliver også lavet flere busforbindelser, der med et enkelt skift gør det let og hurtigt for borgere at benytte kollektiv trafik fra blandt andet Aalestrup til begge Sygehus Himmerlands afdelinger i Hobro og Farsø.

Samtidig er udbygningen af X-busnettet nu nået til Vesthimmerland, hvilket betyder, at borgerne kan se frem til væsentligt flere hurtige X-busser mellem Aalborg og Farsø. Det initiativ er også med til at styrke samarbejdet mellem Regionens sygehuse i Aalborg og Farsø yderligere til gavn for patienterne i det himmerlandske opland.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har stået for planlægning af de nye forbindelser, der bliver integreret med NTs øvrige kollektive trafik.

Initiativ skaber sammenhængskraft og effektivitet
Med beslutningen om at styrke den kollektiv trafik understreger Regionsrådet, at det er vigtigt, at der er god adgang til sygehusene for alle nordjyske borgere. Og det nye initiativ vil samtidig medvirke til, at flere nordjyder bliver behandlet i Nordjylland, hvorved man kan undgå kostbare behandlinger andre steder. Satsningen på en stærk kollektiv trafik er på den måde også med til at understøtte en effektiv ressourceanvendelse, forklarer regionsrådsformand Ulla Astman:

– Med vores satsning på øget kollektiv trafik til at betjene Sygehus Himmerland bidrager vi til den regionale sammenhængskraft. Vi sikrer både patienter, pårørende og ansatte bedre adgang til sygehusene i Himmerland, og samtidig bidrager vi til en god udnyttelse af de samlede ressourcer i det nordjyske sygehusvæsen, siger Ulla Astman.

Kollektiv trafik et omdrejningspunkt i Nordjylland
Det nye initiativ, og det udvidede samarbejde mellem Regionen og NT, er samtidig et udtryk for det store nordjyske fokus på kollektiv trafik. Gode trafikforbindelser er et vigtigt omdrejningspunkt både for den gode borgerservice på sundhedsområdet og for den regionale udvikling i Nordjylland som helhed. Regionsrådets beslutning om at bevilge ekstra midler til den kollektive trafik er på den måde med til at skabe en god synergi mellem de to væsentlige opgaveområde for Region Nordjylland.

Forbedringen af sygehusbetjeningen med kollektiv trafik gennemføres i øvrigt samtidigt med en stor omlægning af skolebuskørsel og anden kommunal kørsel i Vesthimmerlands Kommune. Regionsrådets initiativ er uafhængigt af dette, og initiativet sigter alene på at skabe bedre adgang til både Sygehus Himmerland og Aalborg Sygehus med kollektiv trafik.

FAKTA:
Kollektiv trafik i Region Nordjylland
Region Nordjylland ejer sammen med de elleve nordjyske kommuner, Nordjyllands Trafikselskab (NT). Regionen og kommunerne bestiller kollektiv trafik hos NT. Regionen bestiller bustrafik af regional betydning som del af sine opgaver med Regional Udvikling. Trafikbestillingen omfatter X-busser, Nordjyske Jernbaner, regionalruter og i samarbejde med kommunerne et tværkommunalt net. Regionen understøtter også den tekniske udvikling af Flex-tur som mange nordjyske kommuner bestiller for at sikre mobilitet på steder og tider, hvor efterspørgslen er lav.

Den samlede bestilling udgør 155,3 mio. kr. i 2011. Bevillingen på 1 mio. kr. er i budgetforliget afsat ekstraordinært, til i samarbejde med NT, at styrke den regionale sammenhængskraft i Himmerland med kollektiv trafik.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: