Køerne dansede foråret i møde

VESTER HORNUM: Det var et stort tilløbsstykke, da økologiske gårde over hele landet søndag åbnede stalddørene og lukkede de økologiske køer ud på græs.

Også i lokalområdet åbnede flere af de økologiske gårdbedrifter dørene for interesserede, heriblandt kvægbedriften Hvanstrup udenfor Vester Hornum ejet af Anna-Louise og Torsten Wetche. 

Landmandsparret overtog gården efter Torstens forældre i 2005, efter den var blevet drevet som et I/S mellem de to familer siden 1997, hvor gårdens bedrift blev omlagt til økologi.

I løsdriftsstalden har Hvanstrup 130 malkekøer. Hertil eget opdræt af kalve.  

Der er meget strikse regler, der skal følges for at kunne kalde sig økologisk landbrug. Men til gengæld får man også mere for varen, hvad enten det er mælk eller som slagtekød.

En af reglerne lyder, at det økologiske kvæg skal på græs minimum 150 dage om året og i minimum 6 timer af gangen. Desuden er der regler vedrørende størrelsen på det græsareal som køerne får til afgræsning og de i øvrigt kun får økologisk foder. Med andre ord, handler økologi, udover et minimum af vækstfremmere om kvalitet og dyrevelfærd.               

At aflægge visit på Hvanstrup er derfor at sammenligne med det traditionelle landbrug, som man kendte det for 30-40 år siden. Retfærdigvis skal siges, at der er kommet moderne hjælpemidler til i forbindelse med fodringen, malkningen og udmugningen.      

Og netop det traditionelle landbrug – i dag kaldet økologisk landbrug, var der mange interesserede der viste interesse for. Ét var udsætningen af køerne på græs kl. 12.00, noget andet var en tur rundt i  staldene, hvor Torsten Wetche gerne svarede på de mange spørgsmål fra de mere end 200 fremmødte børn og voksne. For flere børn var det det første møde med en levende ko.       

Klokken slog 12, og ligesom mange andre økologiske køer landet over, løb helt præcis 104 køer fra Hvanstrup på græs, mens de brølede, legede, spjættede og sloges.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: