Klimakamp – Lad os starte der hvor det batter……

Af: Theresa Berg Andersen, SF Vesthimmerland, Hobrovej 145, Vilsted

Klimaet kan være noget svært uhåndgribeligt noget. CO2-udslip er ikke noget man kan lugte eller smage, globale temperaturstigninger ikke noget, man kan tage og føle på. Men klimaforandringerne er over os, og konsekvenserne er uhyggelige. Hvis klimaproblemerne ikke bliver løst, og hvis ikke vi tager vores klimaændringer seriøst, vil generationerne efter os mærke de fatale konsekvenser. 

Derfor skal vi satse massivt på vedvarende energi og begrænse vores CO2-udledning markant. 

Og hvorfor ikke lade os starte med os selv i Himmerland.  

I Vesthimmerlands Kommunes Plan -og bæredygtighedstrategi nævnes FNs 17 verdensmål. Verdensmål nr. 13 handler om den fælles klimaindsats. Når vi som politikere godkender sådan en strategi, så siger vi samtidig ja til, at tage vores klimaproblemer alvorligt. Og vi skal have vores borgere med.  

Hvis vi vil motivere folk til at handle, er vi nødt til at droppe de abstrakte og komplicerede ord og begreber. Klimakrisen skal gøres nærværende – og jeg har nogle bud på hvordan.  

Kommunalt kunne vi sætte os det mål, at vi alle skal nedsætte vores CO2 udslip. Vesthimmerland er klimakommune, og har forpligtet sig til at nedsætte sin CO2 udledning som kommunal virksomhed. Men hvorfor ikke også inddrage kommunens borgere og virksomheder?   

Nedsætter en familie i Vesthimmerlands Kommune fx deres årlige el-forbrug med blot 500 kWh pr. husstand, så udledes der årligt 100 kg mindre CO2.  

Og den besparelse bliver til en fortjeneste for den enkelte forbruger. 

Alt nyt er svært, og vaner er svære at ændre. For det handler om vaner.  

Jeg tror på, at vi som kommune kan bidrage til en kamp som denne. Vi kan gøre det lettere ved at indrage vores børn. De er lærenemme, videbegærlige og vil så gerne….Og den bold skal vi gribe. Og gøre klimakampen til leg og læring. Børn skal præsenteres for noget få gange, før de omsætter det til praksis, og det kan kun smitte af i hjemmet.  

Der er brug for handling, og der er brug for, at vi går forrest og viser vejen i stedet for bare at krydse fingre for, at andre kommuner, lande eller den teknologiske udvikling løser problemet for os.  

Derfor ønsker jeg også for de kommende budgetforhandlinger i kommunerne at vi tør sætte vores klima på dagsordenen, og at vi er ambitiøse.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: