test

Kender du Vitskøls historie?

VITSKØL: For mange Vesthimmerlændinge ligger Vitskøl Kloster smukt Limfjordens bred og efterlader en fornemmelse af mystik og spørgsmål.

Er du interesseret i Vitskøls historie, kan du få den fortalt tirsdag aften på Vesthimmerlands museum.

Klosteret og kæmpekirken der aldrig blev færdig var i middelalderens Vesthimmerland egnens ubetinget største arbejdsplads og magtcentrum af national betydning. Det sidste er en påstand; men det kan ikke være en tilfældighed at netop stedet ved Bjørnsholm ås udløb i Limfjorden blev givet af kong Valdemar den Store i 1158 til Cisterciensermunkene til bygning af Nordens største kirkebyggeri. Det var i hvert fald planen!

Med Middelalderdagene på Vitskøl i skolernes efterårsferie har klostret fået stærkt øget opmærksomhed og bl.a. det har inspireret Vesthimmerlands Museumsforening til sætte fokus på Vitskøl Klosters historie med foredrag og aktiviteter i samarbejde med bl.a. Vesthimmerlands Museum.

Det første foredrag belyser kirken og klosteret ud fra et bygningshistorisk perspektiv.

Hugo Støttrup Jensen, der er bosiddende i Vognsild, har sammen med Karsten Lyngsie og Jesper Hjermind fra Viborg Stiftsmuseum igennem en årrække arbejdet intenst med Vitskøls bygningshistorie, og de planlægger i den forbindelse at udgive en bog om det middelalderlige kloster til vinter.

Vesthimmerlands Museumsforening er ret stolte over at Hugo Støttrup Jensen vil give en lokal forsmag på bogen ved foredraget på Vesthimmerlands Museum i Aars i aften. I museumsforeningens efterårsprogram skriver foredragsholderen bl.a.:

Alle der har besøgt Vitskøl Kloster fornemmer stedet storhed ikke mindst, når man står ude i klosterkirkens store ruin, der blev fremgravet i årene 1895-98. Egentlig er litteraturen om klostret sparsom. Måske er mange af de ting vi i dag hører og måske selv genfortæller mere skrøner end fakta.

Nationalmuseets arkitekt C. M. Smidt, der gennem næsten 50 år (hele sit voksne liv) udgravede og istandsatte vor store historiske ruiner, skrev som en ung mand i 1903 om kirkeruinens østpart, som han var i gang med at efterudgrave og restaurere: "Står man en dag på dette sted, en dag når solen skinner og giver kraftigt lys og stærke skygger til denne mangfoldighed af former og lader apsidernes granitsatte sokler træde frem med deres koncise, fantastiske tegning, da forstår man den blanding af primitiv kraft og højtudviklet kultur, der taler ud af dette sjældne mesterværk, desværre kun et brudstykke af et mesterværk.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: