Kampagne mod ulovlige olietanke i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: I Vesthimmerlands Kommune står der flere tusinde olietanke, der er for gamle og derfor er ulovlige. Hvis tankene bliver utætte, kan det give store olieforureninger, og grundejeren selv kan ende med at betale for oprydningen. Ansvaret for at sikre, at olietankene er lovlige, ligger nemlig hos ejeren selv.

Forureningsundersøgelse ved Farsø skole

Vesthimmerlands Kommune vil i den kommende tid iværksætte en kampagne, som har til formål at få sløjfet de gamle, ulovlige olietanke, der står rundt omkring hos private og på virksomheder.

Kampagnen bruges også som baggrund til at lave en opdatering af BBR, så man får et reelt overblik over antallet af registrerede olietanke i kommunen.

Olietanke skal være registreret i BBR
Alle olietanke skal registreres i Bygnings og Boligregistret (BBR). Det er ejerens ansvar at sikre, at det er de rigtige oplysninger, der står i registret. Derfor skal ejeren sørge for at oplyse til kommunen, hvis der bliver sløjfet, fjernet eller opsat en olietank på ejendommen. Det er lovpligtig at anmelde ændringer. Derudover kan det have betydning i forbindelse med køb og salg af ejendommen samt i forbindelse med forureningssager, hvis oplysningerne i BBR ikke er korrekte.

Olietankens ejer skal selv tjekke oplysninger i BBR
Når en ejer af en olietank ikke sørger for, at oplysningerne i BBR er rigtige, betyder det fejl i BBR. Undersøgelser tyder på, at op mod 2000 olietanke aldrig har været registreret, og at et stort antal registrerede tanke, der for længst er fjernet, fejlagtigt stadig figurerer i statistikken. Det er næsten umuligt for kommunen at finde frem til disse tanke. Derfor er det vigtigt, at man som ejer selv kontrollerer, om oplysningerne i BBR passer med virkeligheden.

Oplysningerne i BBR kan findes på www.ois.dk (Den Offentlige Informationsserver) eller i din skattemappe på www.skat.dk. Hvis du opdager fejl, skal dette rettes ved skriftligt at melde de rigtige oplysninger til kommunen på de blanketter, der ligger på kommunens hjemmeside.

Gamle tanke skal sløjfes
Alle olietanke skal kunne dateres. Hvis det ikke er muligt at finde årstal eller typegodkendelse (G.nr.) på tanken, skal den som udgangspunkt sløjfes og tages ud af brug. Olietanke har en vis levetid, der afhænger af typen, og levetiden går lige fra 20 til 50 år.

Tankplade til alle nye olietanke
Alle nyere tanke skal være påført en tankplade, hvoraf de vigtigste oplysninger fremgår. Det er oplysninger om producent, størrelse, alder og Typegodkendelse(G.nr.). G.nr. fortæller detaljer om tanken, f.eks. om det er en indendørs tank om den indvendigt er beskyttet mod tæring (korrosionsbeskyttet).

Sløjfning af olietanke
Man kan vælge at sløjfe tanken ved helt at fjerne den. For nedgravede tanke er det også muligt at lade den ligge i jorden, hvis det er sikret, at den er helt tømt. Disse tanke skal dog stadig være registreret i BBR, hvor det skal fremgå, hvordan tanken er sløjfet. Det er meget vigtigt at sikre, at det er oplyst, da det ellers vil kunne give nogle ubehagelige situationer, hvis en ny ejer pludselig graver i en tank.

For at sikre, at der ikke er en uopdaget forurening under en nedgravet tank, er det bedste at fjerne tanken helt, så man kan se, om der har været en utæthed. Dette er dog ikke et krav.

Forsikring dækker kun lovlige tanke
Det er vigtigt at overholde sløjfningsterminerne, da tanke, der skulle være taget ud af brug, er ulovlige, og fordi forsikringen ikke altid dækker ulovlige tanke. Det kan betyde, at ejeren i forbindelse med evt. forurening fra tanken selv skal betale for oprydning. En jordforurening med olie vil medføre, at der skal laves mange undersøgelser. Store mængder jord skal graves op og bortskaffes, indtil al forurening er væk.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: