test

K-klasser klar til at rykke ind – FOTOS

FARSØ: I sidste uge blev K-Klassernes nye domicil i Farsø midtby meldt klar til indflytning. Håndværkere har været i gang siden starten af marts med at flytte vægge og døre i såvel stueetage som på 1 sal. Også en legeplads er opbygget.

Bygninger ombygget
Bygningerne som er bygget om – og indrettet til K-klasserne, er det tidligere væksthus bag bygningen Torvet 1. Også størstedelen af Torvet 1 er inddraget, det er til de 23 lærere og pædagoger der kommer til at undervise de p.t. 60 K-klasse elever, som kommer fra hele Vesthimmerland og fordeler sig på alle klassetrin fra 0. til 9. klasse.      

K-klasse elever og deres familier var i sidste uge på skift på besøg i de nye omgivelser. Også den nye legeplads blev taget i øjesyn.

Ud over de to bygninger, så får K-klasserne også en kæmpe legeplads i forlængelse af væksthuset mod skolen. En placering som har været meget omdiskuteret, da den går tværs over en meget brugt vej i midtbyen, som nu er spærret for gennemkørsel. Til gengæld får Farsøs børnefamilier nytte af den nye legeplads udenfor skoletiden, hvor den vil være til fri afbenyttelse.              

Skoleleder tilfreds med k-klassernes nye placering
Skoleleder på Farsø Skole Lennart Roland Petersen er meget tilfreds med K-klassernes nye placering i Farsø. I sidste uge havde han inviteret de kommende elever og deres familier på rundvisning i lokalerne. Invitationerne var fordelt over flere dage, så børnene i ro og mag kunne se lokalerne og få fortalt hvilket klasselokale de får – og sammen med hvem.

Yngste elever starter i juni
Lennart Roland Petersen fortæller at K-klasse elever har det bedst med en struktureret dag og de ikke bryder sig om store forsamlinger. Derfor bliver k-klasse eleverne også sluset ind i deres nye hus, lidt efter lidt her i juni. Der startes med de yngste klassetrin først. De har lokaler i stueetagen og vil især være brugere af legepladsen lige udenfor. 

De yngste elever flytter ind som de første, når alle skolemøblerne er på plads.

Venter på skolemøbler
Men først skal borde og stole på plads i klasselokalerne. På fællesgangene – både i stueetagen og på 1 sal. vil der blive placeret møbler til brug, når der skal holdes frikvarter, spises madpakke eller arbejdes i grupper.

Bringes og afhentes i minibusser
K-klasse børnene bringes og hentes i minibusser. Der er mødetid kl. 7.40 og derfor vil man kunne se mellem 12-14 minibusser med børn ankomme omkring halv otte tiden om morgenen, efter at børnene er blevet samlet op rundt omkring i Vesthimmerland. Det samme vil være gældende om eftermiddagen, når børnene får fri.

Mange har lagt mærke til den blinkende bom ved hjørnet af Torvet 1 bygningen. Den vil når K-klasserne er startet i skole være nede det meste af tiden. Kun når børnene bringes og hentes af minibusser vil bommen gå op.

12-14 minibusser, der ankommer samtidig med alle de andre børn på Farsø Skole kan godt give lidt trængsel, indrømmer Lennart Roland Petersen. Derfor er det foranstaltet sådan at minibusserne ganske vist ankommer ad Stationsvej og første del af Lassensvej. Men efter at have afleveret børnene ud for indgangen til K-klasse bygningen, forlader de området igen via passagen mod Søndergade. Som mange har bemærket er der opsat en bom ved hjørnet af Torvet 1 bygningen. Denne bom vil det meste af tiden være nede, og blokerer altså for almindelig gennemkørsel via denne sti, med udtagelse af altså minibusserne, der via en kode kan få bommen til at gå op.

Nye muligheder i Farsø for de nye elever
Med K-klassernes flytning til Farsø får eleverne nye muligheder, bl.a. svømning. Ligesom de øvrige børn i den almene Farsø skole vil K-klasserne også få tilbudt billedkunst, madkundskab, håndværk & design samt musik som valgfag. Dette vil foregå i faglokalerne på Farsø Skole. K-klasse elever har de samme fag som i den almene skole.

Der har været K-klasse elever i Vesthimmerland siden 2009, hvor de første elever fik lokaler på Ranum Skole. Før den tid blev K-klasse elever ikke undervist i Vesthimmerland men derimod i Arden i Rebild Kommune.

Dette er de ældste klassers lokaler på 1 sal

Der tages hensyn til den enkelte elev
Det særlige ved K-klasse elever er at de alle har diagnoser og man derfor tager hensyn til den enkelte elev. Det betyder også at k-klasse eleverne har de samme kammerater – og gerne lærere igennem hele deres skoletid. Det er den beskyttelse som disse elever kræver, men alligevel vil man gerne sluse eleverne ud blandt jævnaldrene kammerater fra Farsø Skole i frikvarterne. Det kan den nye legeplads være medvirkende til.     

Fællesområdet på 1. sal

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: