Jeg forstår det stadig ikke…

Af: Grethe Buhl, Hvalpsund

Svar til Niels Krebs Hansen

Tak for svar på mit læserbrev om kystsikring mellem fiskerihavnen og lystbådehavnen i Hvalpsund. Du skriver, at Naturstyrelsen/kystdirektoratet giver afslag på hård kystsikring begrundet i, at de betragter området som Strandeng.

Jeg har googlet ”Strandeng” og definitionen er: – Strandenge er en sump af saltvand, der findes i tidevandszonen mellem land og hav, også betegnet som lavtliggende og kystnære arealer med en naturlig vegetation bestående af græsser, halvgræsser og urter.

I henhold til ovennævnte opfylder området ikke kravene til en strandeng, og derfor er kystdirektoratets afslag fejlbegrundet.

Måske har Naturstyrelsen/Kystdirektoratet der sin egen definition…

Strandenge ser man f.eks. langs stranden i Illeris, Louns og Alstrup. Der opfyldes kravene til strandenge, men området mellem de to havne i Hvalpsund gør ikke.

Sidste år lavede Kystdirektoratet hård kystsikring neden for den gamle remise. Hvordan kunne de lave hård kystsikring på en strækning, som de selv betegner som Strandeng?

Jeg forstår det stadig ikke…

Med venlig hilsen
Grethe Buhl
Kærvej, 2 Hvalpsund

NB: Jeg stødte på borgmester Knud Kristensen den 6.2.2017, hvor han uopfordret gav tilsagn om, at sagen kommer på dagsordenen på næste møde.

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: