Ja, som oftest er græsset grønnere hos naboen

Af: Doris Lauritzen og Rasmus Vetter. Begge medlem af Socialdemokratiet og Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerland

Undertegnede fra Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands kommune ser nødvendigheden af at beskrive hvorfor, vi ikke er enige i de udsagn, der er beskrevet i artiklen i Nordjyske d. 14. oktober vedrørende faglighed i Vesthimmerlands kommunes institutioner. I artiklen kan det forstås således, at det er udsagn, som Børne- og familieudvalget er nået til enighed om. Dette er ikke korrekt, og udsagnene må helt stå for udvalgsformand Inger Nielsens egen regning. 

De institutioner, vi besøgte i London, er på ingen måde sammenlignelige med institutioner i Vesthimmerlands kommune. Her i kommunen er der i flere år blevet arbejdet med Vesthimmerlands modellen, en model som i høj grad forsøger at højne indsatsen overfor socialt udfordrede og på anden vis udsatte børn og familier. Her er den tidlige indsats i familierne den bærende faktor og forskningen viser i øvrigt, at det er den tidlige indsats, der gør den største forskel. I London kom børnene i et høj kvalitets tilbud ​i tre timer om dagen,​ og resten af dagen skulle børnene passes i en dagpleje. I Dagtilbud i Vesthimmerlands kommune er børnene i et fagligt velfungerende tilbud hele dagen. Her er børnene omgivet af fagpersoner, som har fået en uddannelse og efteruddannelse, som gør personalet i stand til at leve op til de kvalitetskrav, der stilles og efterspørges. Så når Inger Nielsen er citeret for, at der i London er en højere faglighed end i almindelige danske institutioner, må vi sige, at det langt fra er undersøgt og dokumenteret. Vi var bestemt ikke imponerede over, at der kun kunne tilbydes et fagligt/pædagogisk undervisningsmiljø ​tre timer om dagen. At der i England er kontakt med familierne, før de starter i børnehave, er bestemt ikke unikt. Her i kommunen er den største del af alle børn enten i kontakt med dagpleje eller vuggestue, inden barnet begynder i børnehave. Desuden laves der fra sundhedsplejerskerne et fagligt og godt opsøgende arbejde hos de familier, der har sociale- eller andre udfordringer fx sproglige barrierer. Familierne bliver tilbudt sprogkufferter, og der arrangeres temadage for disse familier.

Det er ganske rigtig, at vi i Vesthimmerlands kommune både i skole og dagtilbud har klasser og småbørnsgrupper til børn med særlige udfordringer. Der er for os bekendt ikke nogen forskning ift.,  om børn i disse grupper ville klare sig bedre, hvis de kom i en almen klasse eller gruppe. Vi kan kun sige, at det at være i en almen gruppe for et barn med udfordringer og særlige behov kan være rigtig svært, både for det barn der skal inkluderes, men også for de børn der skal inkludere barnet med særlige behov.  

Selvfølgelig skal der hele tiden være fokus på den kvalitet, der er i vores institutioner, men måske skal vi finde et kvalitets målingsinstrument, som er tilpasset danske forhold, hvor der tales læring hele dagen og ikke kun ​tre timer om dagen​, hvor der er stor fokus på videreuddannelse af personalet. Alt personale i dagtilbud er med udgangen af 2020 uddannet i International Child Development Program (ICDP), som er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Vi har en 2022 plan og flere andre mål, der skal arbejdes med i daginstitutionerne. Derfor er tiden, set med vores øjne, heller ikke inde til nye opgaver og mål lige nu. Vi mener, det vigtigste lige nu er at få et forslag med i budget 2020, hvor vi får lederen ud af normeringen- pris 4,165 mil. kr. Det giver flere varme hænder, og lederne får tid til ledelse.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: