Initiativer skal lokke nye læger til

VESTHIMMERLAND: Der er lægemangel i Vesthimmerland, og i Farsø og Aalestrup er der sågar ubesatte ydernumre og dermed lægehuse, hvilket betyder at der er pres på lægedækningen.

Truet lægedækning
Lægedækningen betegnes faktisk som truet – og herunder hører også Løgstør, foruden Farsø og Aalestrup. Det skyldes at gennemsnitsalderen for de nuværende praktiserende læger er høj, og der er derfor et større generationsskifte på vej. 

Kommunen interesseret i at hjælpe
Det er formelt en regional forpligtelse at sikre lægedækning, men samtidig er sikring af adgang til en privatpraktiserende læge for alle kommunens borgere så væsentligt – også i et kommunalt perspektiv, at Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune har bedt sin forvaltning udarbejde forslag til, hvordan Vesthimmerlands Kommune kan medvirke til en understøttelse af lægedækningen i kommunen.
 

Bustur
Handlingsplanen sætter ind på flere fronter, bl.a. en årlig bustur for medicinstuderende, læger i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger samt praktiserende læger med interesse for at afsøge Vesthimmerland som mulighed for etablering af praksis. Denne dag skal afholdes i 2. kvartal, og deltagerne skal bydes velkommen af borgmesteren og sundhedsudvalgsformanden.
 

På busturen er idéen at introducere lægerne for befolkningssammensætningen, sygdomsmønster og kommunale sundheds- og ældretilbud i kommunen. Undervejs skal lægerne mødes med nøglepersoner på Farsø Sygehus for en præsentation af sygehuset og mulighed for samarbejder og faglig sparring samt møder med initiativgruppen ved læge- og sundhedshuset i Aalestrup samt orientering af Projekt Sundhedens Hus i Farsø. 

Informationsmøder
Som en del af initiativet skal der også afholdes informationsmøder for læger, der har vist interesse for Vesthimmerland. Tanken er at sætte møder op, hvor der skal informeres om det etablerede netværk på sundhedsområdet og hvor de kan møde de læger, der allerede er i kommunen, for at drøfte spørgsmål som ansættelse, samarbejder, køb/salg af praksis og muligheder for generationsskifte.
 

Derudover skal der annonceres i Ugeskrift for Læger, på Facebook og direkte på universiteterne i Aalborg og Aarhus. 

Samarbejde med De Praktiserende Lægers Organisation 
Der har i november måned 2018 været afholdt møde mellem Vesthimmerlands Kommune, Praksisenheden i Region Nordjylland og Praktiserende Lægers Organisations afdeling i Nordjylland (PLO Nordjylland) om strategier for sikring af lægedækningen i Vesthimmerland. Både Region og PLO er tæt på både potentielle praksislæger, lægestuderende og læger med planer om flytning eller lukning.
 

Som følge af mødet er der nu etableret en kontakt med PLO Nordjylland, der indgår som samarbejdspartner i ovenstående tiltag. Vesthimmerlands Kommune var endvidere til stede ved de årlige Lægedage 2018 som repræsentant fra de nordjyske kommuner i et markedsføringstiltag for at få flere praktiserende læger til Nordjylland. 

Kommunens Sundhedsudvalg skal nu sige god for initiativerne og bidrage økonomisk med kr. 27.500 om året.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: