Indskrift malet op på Johs. V. Jensens Mindesten

FARSØ: Mange af vore lokale mindesmærker har inskriptioner som udgør en væsentlig del af ”mærket”.

Men tidens tand har det med, at gøre dem utydelige med tiden, så de næsten ikke kan læses, og det gør dem ikke ære.

Sådan er det også med Johs. V Jensens Mindesten, placeret syd for Farsø.

Så utydeligt var verset inden malermester Gert Bang Larsen på Johs. V. Jensen Museets bestilling malede det op

Mindesmærket blev afsløret i 1964, altså for 58 år siden. I løbet af den tid har mange vintre, storme og regn sat sit præg på stenen. Værst har det været med alger, som stenen jævnligt har været afrenset med, men det har ikke gjort inskriptionen tydeligere.

Johs. V. Jensens Mindesten har motivet ”Bræen” på den ene side, som stenhugger Mogens Bøggild indhuggede i stenen over 3 somre fra 1954-1957. I 1959 opstod tanken om, at der skulle være en tekst på stenens modsatte side. Efter flere forslag blev man enig om et vers fra Johs V. Jensens digt og sang: ”Hvor smiler fager den danske kyst”.

Dette vers er nu kommet til ære og værdighed igen med hjælp fra lokal malermester Gert Bang Larsen, indehaver af Bygningsmaleren i Farsø.

Og han har allerede erfaring med det særlige arbejde. For nogle år siden blev Gert Bang Larsen kontaktet vedrørende Genforeningsstenen i lystanlægget i Ullits, hvis inskription var blevet ligeså utydelig, som tilfældet er med Johs. V. Jensens Mindesten.

Her blev inskriptionen malet op i hånden, så den igen kunne blive tydelig. Det samme er nu tilfældet med verset på Johs. V. Jensens Mindesten.

Gert Bang Larsen blev kontaktet af Johs. V. Jensen Museet om han kunne være behjælpelig. Stenen udgør nemlig en væsentlig del af fortællingen om Johs. V. Jensens forfatterskab og tilknytning til Farsø.

I sidste uge blev arbejdet gjort. Først med en grundig afrensning af mindestenen. Derefter blev inskriptionen malet op i hånden med sort gravstensmaling. Som det ses på billedet fremstår verset nu tydeligt igen.

Næste år fylder Johs. V. Jensen 150 år, som der vil blive gjort en del ud af fra museets side af. Derfor er det også vigtigt at hans mindesmærke fremstår flot og tydeligt.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: