test

Indsigelse mod lukning af Plejecenter Kærbo i Ranum

Karen Kloch – formand bruger pårørenderåd Kærbo

Karen Kloch – formand bruger pårørenderåd Kærbo

På vegne af Kærbos Bruger-pårørenderåd, Formand Karen Kloch

Kærbos Bruger-pårørenderåd ser med forundring og stor bekymring på, at der i forslag om nedlukning af plejeboliger bl.a. er inddraget Plejecenter Kærbo i Ranum.

Plejecenter Kærbo er kommunens eneste plejecenter, der udelukkende er specialiseret i plejen af demensramte borgere. Igennem de sidste fire år har Plejecenter Kærbo med personalet gennemgået en stor udvikling til at det i dag er et meget velfungerende demenscenter. 

Kærbo er blevet indrettet til et demensvenligt hus med en lukket demensvenlig have. Beboerne har alle etværelses lejligheder med stort badeværelse og udgang til den lukkede have. For borgere med demens er en enkel og overskuelig bolig vigtig, og boligerne på Kærbo har en passende størrelse og god indretning til at give beboeren mulighed for tryghed.  

Personalet har fået en stor specialviden om demens og har lært de rigtige metoder til den gode pleje af borgere med en demenssygdom. Der har været fokuseret på ansættelse af et personale, der har speciel interesse i af arbejde med demensramte beboere.                         

At opbygge et velfungerende plejecenter for demensramte borgere kræver både lang tid og en stor, langvarig indsats, hvilket er lykkedes rigtig godt på Kærbo igennem fire års arbejde.

Borgere med en demenssygdom har et meget stort behov for at blive mødt og forstået i den situation de er i i øjeblikket. Hvis den demensramte ikke møder forståelse i sin situation, kan personen ofte blive mere forvirret og urolig, hvilket kan udvikle sig til angst, vrede og udadreagerende adfærd.  

En god og kompetent indsats af et veluddannet og dygtigt personale kan ofte forebygge voldsomme situationer for den demensramte.

I tilfælde af at en demensramt beboer ofte udvikler angst, uro og udadreagerende adfærd, kan det blive nødvendigt at give antipsykotisk medicin for at kunne få adgang til at pleje beboeren. Antipsykotisk medicin har store bivirkninger, og det gør, at en hjerne, der i forvejen er skadet på grund af demenssygdommen, får yderligere problemer med at fungere.

En ny undersøgelse viser, at brug af antipsykotisk medicin på Kærbo er 5% i forhold til det gennemsnitlige forbrug på Vesthimmerlands Kommunes plejecentre er 16%.

Ved at se på det meget lave forbrug af antipsykotisk medicin hos Kærbos beboere, viser det et tydeligt billede af at der udføres en meget dygtig og kompetent pleje.

Ved en nedlukning af Plejecenter Kærbo, vil der sandsynligvis gå en del viden tabt, da personalet vil blive spredt, og det gode samarbejde og den faglige sparring, som er vigtig i arbejdet med demensramte beboere, vil gå tabt.

En del af Kærbos veluddannede personale bor ikke i Vesthimmerlands Kommune, så der er en risiko for, at noget af personalet søger til andre kommuner, så en del specialviden går tabt. Ved nedlukning af Kærbo lukkes der for et meget velfungerende specialplejecenter. Det vil være næsten usandsynligt senere at kunne opbygge noget i samme kvalitet et andet sted.

Borgere med en fremskreden demenssygdom må betragtes som kommunens svageste borgere.

Beboerne på Kærbo er på grund af deres demenssygdom dårlige og er meget afhængige af deres vante omgivelser og det kendte personale.

I tilfælde af, at beboerne skal flyttes til andet plejecenter, vil det være en meget stor belastning at komme i fremmede omgivelser med nyt personale, som måske ikke har de rette kompetencer til at forstå og pleje demensramte borgere. Dette kan bevirke betydelig forværring i tilstanden med efterfølgende indlæggelse og risiko for en tidligere død.

Ved lukning af Plejecenter Kærbo vil kvaliteten af demensindsatsen i Vesthimmerlands Kommune falde markant, og der er stor sandsynlighed for, at der opstår tilfælde, hvor det bliver nødvendigt at flytte borgere til udgiftstunge specialpladser udenfor kommunen. Dette medvirker udover ekstra kommunale udgifter også en yderligere belastning for de pårørende, at der bliver større afstand til at besøge deres demensramte kære. For den demensramte er hyppige besøg af de pårørende en vigtig del i deres hverdag, og en del pårørende deltager gerne i den daglige omsorg for deres kære. Hvis afstanden bliver lang for den pårørende, vil der nemt gå længere tid imellem besøgene, og den nære kontakt forsvinder.

Hidtil har der været en demensafdeling i hver af de ”gamle” kommuner: Aars (Østermarken), Farsø (Højgården), Aalestrup (Åglimt) og Løgstør (Kærbo i Ranum). Hvis Kærbo lukkes, bliver der ingen demensafdeling i den nordlige del af Vesthimmerlands Kommune (den ”gamle” Løgstør kommune).

Kærbo har 8 nedlukkede boliger, som tidligere har været anvendt til rehabilitering. Boligerne er beliggende på 1. sal i en afdeling for sig selv og med egen indgang. Det kunne være ønskeligt, om en aldrende ægtefælle til en beboer, der ønsker at bo i nærheden af sin demensramte ægtefælle, kan leje en af de nedlukkede boliger som almindelig bolig, så adskillelsen kan blive så blid som muligt. Det kan også være ønskeligt, om pårørende, der kommer tilrejsende længere fra, kan få mulighed for at leje en af de nedlukkede boliger de dage, de besøger hos deres pårørende.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: