Ikke planer om nedlæggelse af Palliativ afdeling

FARSØ: Formand for Støtteforeningen for Farsø Sygehus, Kirsten Moesgaard har undret sig over en udtalelse i Aars Avis (16. januar 2019) i forbindelse med at møde afholdt af Ældresagen.

Ved dette møde var 5 ud Vesthimmerlands Kommunes 7 medlemmer af Sundhedsudvalget tilstede for at svare på spørgsmål om fremtidens sundhedsvæsen i Vesthimmerlands Kommune.

I den forbindelse blev der også spurgt ind til Farsø Sygehus, som ganske vist hører under Region Nordjylland. Men da to medlemmer af kommunens sundhedsudvalg, nemlig Per Bisgaard(V) og Pia Buus Pinstrup(K) også sidder i Regionsrådet, kunne de svare på spørgsmål om sygehusets fremtid.

Begge regionsmedlemmer kunne fortælle, at det nye supersygehus i Aalborg ikke vil få nogen betydning for Farsø Sygehus, bortset fra at den palliative afdeling nedlægges.

Udtalelsen om den Palliative Afdeling har fået Støtteforeningsformand Kirsten Moesgaard til at reagere. Hun har derfor kontakt regionsrådsformand Ulla Astmann(S) for at høre om det har noget på sig, for det fremgår i al fald ikke af referater i Regionsrådet.

Ulla Astman kan bekræfte, at der ikke er taget nogen beslutning om nedlæggelse af den palliative afdeling i Farsø – og det i øvrigt kræver en strukturændring.

Dette telefonopkald har beroliget Kirsten Moesgaard, der mener det er vigtigt at beholde de palliative afdelinger decentralt.

-For denne type patienter, er det vigtigt at de kan blive i deres nærområde, både af hensyn til deres forløb men også deres pårørende, siger Kirsten Moesgaard, så denne afdeling vil vi beholde.                      

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: