Hvor skal værket hen?

ERTEBØLLE: Vesthimmerlands Kommune er ejer af værket ”Mother of Entangled Dreams”, som er placeret i Ertebølle.

Der er givet en midlertidig landszonetilladelse til opstilling af værket som fordrer, at værket fjernes i sin helhed og arealet reetableres ved tilladelsens udløb.

Værket ”Mother of Entangled Dreams” har været et resultat af forrige kulturaftales fyrtårnsprojekt ”LandShape”, hvor en række udvalgte værker blev placeret i de forskellige kommuner.

Kultur- og Fritidsudvalget afsatte i november 2015 44.000 kr. til værkets realisering i Ertebølle.

Som ejer kan Vesthimmerlands Kommune ifølge kontrakten enten bortskaffe værket eller geninstallere det på en ny lokalitet – dog skal kunstnerne ifølge loven om ophavsret høres ved en flytning til ny lokalitet.

Værket ”Mother of Entangled Dreams” består af tre dele: læskur, stopskilt og lyd. Det er udarbejdet til sin nuværende placering i Ertebølle, således at det forholder sig til omgivelserne i både udseende og lyd. Kunstnerne mener, at en eventuel flytning skal opfylde samme betingelser.

Hvis det ikke er muligt at finde en egnet placering, ser kunstnerne ingen hindring for at Vesthimmerlands Kommune dekonstruerer værket og eksempelvis genbruger læskuret uden stopskilt og solpanel/højttalere i anden sammenhæng, og uden angivelse af kunstnernes navn.

Kultur- og Fritidsudvalget har i samarbejde med Team Havn, Natur og Byrum i Teknik- og Økonomiforvaltningen været i færd med at undersøge mulighederne for en alternativ placering af værket, hvor der ikke kræves landzonetilladelse.

På baggrund af dette har Kultur- og Fritidsudvalget på sit seneste møde besluttet at kunstværket nedtages og opbevares indtil forvaltningen i samarbejde med Teknik- og miljøafdelingen finder et passende sted. 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: