test

Hvor i byen synes du, det er fedt at være?

FARSØ: Hvor føler du dig tryg? Hvordan oplever du trafiksikkerheden omkring skolen? Hvordan bruger du byen og naturen omkring den i din hverdag?

Det er ikke kun de voksne som skal byudvikle Farsø, også børnene har et ord at skulle have sagt. Det skete i dag, hvor børnene var på en byvandring sammen med Vesthimmerlands kommune og COWI kunne komme med deres input til hvad de ønsker af Farsø i fremtiden.

– det er nogle af de spørgsmål, Vesthimmerlands Kommune og rådgivningsfirmaet COWI har stillet en gruppe børn i Farsø i forbindelse med udviklingsplanerne for Farsø by.

Tidligere på året var det ideer og ønsker fra de voksne borgere i Farsø, der blev indsamlet på et idéværksted. Nu er det den yngre generation og deres ideer og ønsker til udviklingen af Farsø, der er i fokus.

– Børn og unge er en væsentlig faktor i en by. De bruger byens rum til deres daglige aktiviteter, og det er derfor vigtigt at vide, hvad der skal til for at de føler sig trygge i de områder, hvor de voksne gerne vil, at børnene skal færdes, 
udtaler planlægger Anette Kümpel fra Kultur, Plan og Fritid, som er tovholder på hele processen. Vi vil også gerne vide, hvor børnene kan lide at opholde sig, og hvad der gør et sted særlig fedt at være. Derfor ønsker vi i Vesthimmerlands Kommune at inddrage de unge i dialogen om masterplanen for Farsø på lige fod med byens øvrige borgere.

I dag drog en gruppe børn i alderen 9 til 13 år ud på en byvandring sammen med medarbejdere fra Vesthimmerlands Kommune og COWI. Her blev der snakket om byens historie, arkitekturen og de særlige kendetegn ved indretningen. Og så blev der snakket om drømmene for fremtiden.

Børnenes kommentarer og tanker om byens rum og indretning vil sammen med materialet fra idéværkstedet for de voksne som blev holdt i januar, blive præsenteret for Byrådet i marts.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: