test

Hvalpsund Varmeværk har fyret op til billigere varme

HVALPSUND: I fredags, blev det nye flisfyr hos Hvalpsund Kraftvarmeværk, der fremover skal være med til at sikre Hvalpsund borgerne en god og billig varme, officielt indviet og markeret med snorklip af borgmester Knud Kristensen

Indvielsen fandt sted som et ”Åbent Hus” arrangement, hvor interesserede – og frem for alt værkets forbrugere, kunne komme indenfor for at se det nye fuldautomatiske anlæg i drift og få sig en snak med værkets bestyrelse og personale.     

Varmeforsyningen har ellers i mange år været et ”varmt” emne i Hvalpsund, indtil flisfyret sidste år kom på banen, til at afløse den meget dyre naturgas, som værket har været henvist til indtil nu.   

Hvor en KwH med det nye flisfyr koster 54 øre har den i længere tid kostet 75 øre. På et tidspunkt var den sågar oppe over en krone, hvilket fik flere borgere til at tænke i alternative opvarmningsmuligheder og nogle sågar på at flytte fra byen, hvilket ikke gavnede driftsøkonomien i værket.

Den nye fliskedel blev startet for et par måneder, og er nu, trods isnende vinterkulde, blevet kørt så godt ind i driften, at man kun i nødstilfælde benytter sig af naturgas.

Formand for Hvalpsund Kraftvarmeværk Peder Holm Pedersen fortæller meget tilfreds, at flisfyret rent faktisk leverer så meget varme, at der er overskud af grader, der kan veksles til elektricitet, sælges og gavne regnskabet endnu mere til forbrugernes fordel.

Værket har lavet en 3-årig aftale omkring levering af flis. Det betyder fast levering og fast pris, fortæller Peder Holm Pedersen. I værkets opbevaringshal på Hestbækvej, er der lige nu opbevaret flis til en uges vinterforbrug ad gangen.       

Det nye flisanlæg, der har kostet 10. mio. kr., har foreløbigt kastet 14 nye forbrugere af sig, hvilket betyder at Hvalpsund Kraftvarmevark i dag har 265 tilsluttede forbrugere. Peder Holm Pedersen fortæller at en del flere forbrugere er på vej – ikke mindst, når værket udvider ledningsnettet i Hvalpsund by’s randområde   

Peder Holm Pedersen fortæller, at varmeprisen i Hvalpsund nu er blevet så lav, at den kan konkurrere med pillefyr, jordvarme og andre opvarmningsalternativer.  

Også borgmester Knud Kristensen kunne glæde sig over den nye varmeløsning i Hvalpsund. – Nu bliver varmeprisen i Hvalpsund tilsvarende resten af kommunen. Det er vigtigt for en øget bosætning, lød det fra borgmesteren.

Hvalpsund er en fantastisk by, og med de nye udlagte arealer til bebyggelse og en fornuftig varmepris, ja så står man med kimen til udvikling.

Herefter blev den røde snor klippet, og varmeværkets bestyrelse – og borgmester, kunne byde de godt 100 fremmødte indenfor i varmen.      

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: