Hvalpsund fjernvarme har sat ild i kedlen

HVALPSUND: Det nye flisfyr, der fremover skal være med til at sikre Hvalpsund borgerne en god og billig varme, blev i starten af sidste uge officielt tændt af værkets formand Peder Holm Pedersen.

Formand for Hvalpsund Kraftvarmeværk, Peder Holm Pedersen tænder den nye fliskedel, der skal give husstandene i Hvalpsund god og billig varme.

Fliskedlen gennemgår nu en kort indkøringsperiode, hvor de sidste små justeringer foretages.

 

Den nye flisvarme skulle dermed være en realitet, når Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A., næste onsdag afholder generalforsamling.

 

I sin beretning vil formand Peder Holm Pedersen tage udgangspunkt i sidste generalforsamlings skelsættende beslutning, nemlig en 10 mio. kroners investering i et flisfyr og en tilbygning af værket. Et projekt der nu står færdigt og er taget i brug mindre end et år efter.

 

20. maj i år, afholdt varmeværket et informationsmøde med 70 deltagere om den nye fordelagtige varme i Hvalpsund, hvis varmepris viser sig at være konkurrencedygtig i forhold til pillefyr og jordvarme. Foreløbig har det kastet 10 nye forbrugere af sig, hvoraf de 5 allerede er koblet til.

 

– Flere nye forbrugere er på vej, oplyser Peder Holm Pedersen, idet der frem til nytår gives en særlig fordelagtig tilslutning på kr. 10.000, som er halv pris. På generalforsamlingen næste onsdag, kan en ny forbruger sågar være så heldig at vinde sin tilslutning gratis.

 

Peder Holm Pedersen fortæller, at driftstallene for Hvalpsund Varmeværk A.m.b.A. for det forgangne varmeår ser rigtig gode ud, og det vel at mærke er inden flisfyret er taget i brug. Varmeforbruget er steget og dermed er værkets kapacitet bedre udnyttet, hvilket betyder en lavere pris pr KwH for forbrugerne, slutter Peder Holm Pedersen.     

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: