Hovedgade asfalteres i slutningen af august

FARSØ: Som omtalt i sidste uges Farsø Avis er der lige ved at blive udskiftet rendestensriste i hovedgaden i Farsø. 

Dette arbejde vil være tilendebragt i løbet af kort tid. Herefter vil asfaltering af hovedgaden fra rundkørsel til rundkørsel(med undtagelse af bymidten) blive igangsat. Men først efter uge 33 og byfesten i Farsø, der bl.a. skal bruge hovedgaden til Farsø Løbet og Byfestoptog. Det bliver givetvis også først efter uge 34, idet hovedgaden er en del af tilkørsel 2 til Made In Denmark golfturneringen i Gatten.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: