Højgården får 2 akutpladser

FARSØ: I sommer blev det besluttet, at der arbejdes videre med etablering af to akutpladser på plejecenter Højgården.

I mellemtiden har organiseringen været til høring hos medarbejdere, ligesom to medlemmer af Sundhedsudvalget Pia Buus Pinstrup og Ulla Skov har ønsket sygeplejedækning 24 timer i døgnet på akutpladstilbuddet

Udgangspunktet har været Sundhedsstyrelsens ”Kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, 3. april 2017,”  hvor der blandt andet står, at …..”Indsatser i sene aften- og nattetimer kan organisatorisk tilrettelægges i regi af hjemmesygeplejen”….

Dette er i modelarbejdet vurderet at indebære, at der ikke i kvalitetsstandarden er et specifikt krav om tilstedeværelse af sygeplejersker 24 timer i døgnet, men en tilrettelæggelse kan ses i sammenhæng med den øvrige (sygeplejefaglige) vagtdækning i kommunen.

Imidlertid er der i flere andre kommunale forvaltninger, der også skal etablere akutfunktioner, opstået usikkerhed om blandt andet dette. Der florerer fra flere sider rygter om, at Styrelsen for Patientsikkerhed har en anden opfattelse end Sundhedsstyrelsen med hensyn til, om man må benævne en funktion ”akutindsats”, hvis ikke der er sygeplejedækning i direkte tilknytning til akutpladser. Denne uklarhed skinner også igennem i flere af høringssvarene.

På det seneste møde i Sundhedsudvalget er det besluttet at man ønsker 2 akutpladser etableret på plejecenter Højgården med sygeplejersker tilgængeligt i institutionens regi 24/7, samdriftet med de 4 nye aflastnings/afklaringspladser samme sted.

På næste møde i Sundhedsudvalget vil der forelægge en ny økonomiberegning.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: