test

Historien om Leth Eriksen

FARSØ: En af Farsøs lokale iværksættere, entreprenør Thorvald Leth Eriksen, er portrætteret i det årsskrift, som de lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerland netop har udgivet.

Leth Eriksen var med i komiteen bag mindestenen for Johannes V. Jensen, og det var også hans firma, som stillede mandskab og udstyr til rådighed, da den tonstunge sten skulle sættes på plads.

Det er arkivleder for Egnsarkiv Farsø, Bodil Nielsen, som har været på jagt i de gamle billeder og dokumenter for at kunne skrive den interessante beretning om en mand og et firma, som gennem mange satte et stort præg i lokalområdet, hvor det var en stor arbejdsplads, der udførte mange forskellige entreprenøropgaver med bl.a. kloakerings- og asfaltarbejder.

Leth Eriksen startede egen virksomhed i Farsø i 1927. Han blev i 1936 gift med Martha Marie Nielsen, som var datter af den lokale autoforhandler Morten Nielsen og hustru Anne Margrethe Marie Hansen.

I 1951 blev der syd for byen rejst en mindesten for Johannes V. Jensen. Leth Eriksen var med i komiteen bag dette projekt og stillede også maskiner og mandskab til, da den tonstunge sten skulle bugseres på plads.

I sin beretning om Leth Eriksen har Bodil Nielsen også interviewet tidligere medarbejdere, som er med til at stykke et billede sammen af en dygtig, gavmild og respekteret mand.

Gennem tiden fulgte firmaet med udviklingen, hvilket førte til, at maskinparken blev stadig større – akkurat som opgaverne. For at kunne følge med den teknologiske udvikling blev Bent Ovesen tilknyttet som kompagnon og firmaet skiftede navn til Eriksen & Ovesen.

Bogen med de lokale vesthimmerlandske historier kan købes gennem Lokalarkiv Farsø, som også bruger den som velkomstgave til nye medlemmer.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: