test

Himmerlands Rådgivningscenter har fået blåstempling

FARSØ: Det var en glædens dag for centerleder Jørgen Toft Kristensen og hans 135 medarbejdere, da der forrige fredag blev uddelt certifikater og rosende ord til Himmerlands Rådgivningscenter(HRC) for den akkreditering, som Akkreditering Danmark netop har tildelt stedet.

Jens Hedemand fra Akkreditering Danmark havde fornøjelsen af at overbringe HRC certifikatet.

Akkrediteringsprocessen, som alle socialpædagogiske opholdssteder på et eller andet tidspunkt skal gennemgå som medlem af foreningen LOS (Landsforeningen for opholdssteder og botilbud), har for HRC’s vedkommende taget næsten 2 år og har involveret hele medarbejderstaben.

Jens Hedemand, som er en af de konsulenter og auditører fra Akkreditering Danmark, der har været med til at tildele HRC sin akkreditering – og dermed en blåstempling af stedet for en særlig faglig, brugeroplevet og organisatorisk kvalitet fortæller, at det har været en meget struktureret og velorganiseret proces, som har involveret samtlige ansatte. Men processen har været en ligeså spændende udfordring for Akkreditering Danmark, der ikke tidligere har lavet audit for så stor en arbejdsplads.

Jens Hedemand fortæller videre, at det nu er det op til stedet selv, at indfri det niveau, den udvikling og de resultater for de kommende tre år, som HRC har sat for sig selv. Med andre ord er en akkreditering kun til låns og ikke mindst et arbejdsredskab til forbedring, ellers mister man den igen.

I sin tale til medarbejderne sagde centerleder Jørgen Toft Kristensen, at det var en stor dag.

– Som et af landets mest kendte opholdsteder, udsprunget af Solhaven bliver vi spottet på mange måder og tit med fordomme. Også i dette tilfælde blev vi mødt med skepsis fra det audit, som skulle følge vores proces. Men denne skepsis er siden gjort til skamme i konklusionen fra Akkreditering Danmark, som lyder at vi gør det fantastisk, selv efter en grundig gennemgang. 

Ud over et akkrediteringscertifikat til centerleder Jørgen Toft Kristensen, havde Jens Hedemand også certifikater med til forstander for Himmerlandsskolen Carsten Johnsen, forstander for Projektorganisationen Pia Skov og forstander for HRC’s Teamorganisation Bjørn Baastrup, der alle er selvprojekterende organisationer under HRC.            

        

FAKTA:
Himmerlands Rådgivningscenter (HRC) henvender sig til unge og voksne, der har behov for et omfattende og individuelt døgntilbud.

HRC tilbyder bl.a.:
Botilbud sammen med andre unge / voksne (Himmerlandsskolen)
Ophold i plejefamilie (Familiepleje projekter)
Særligt tilrettelagt individuelt botilbud. (Projektorganisationen)
Støtte i egen bolig(HRC)
HRC – Uddannelse (HRC)


Himmerlands Rådgivningscenter Aps blev etableret i 1991 og udspringer af Opholdsstedet Solhaven. Rådgivningscenteret varetager opgaver overfor unge og voksne, der af forskellige grunde falder udenfor Solhavens målgruppe.

Målgruppen er kendetegnet ved at omfatte unge/voksne med svære psykiske- og sociale vanskeligheder, karakterafvigelser og agressiv adfærd. Himmerlands Rådgivningscenter modtager unge/voksne, der kan udvise aparte adfærd kombineret med uforudsigelighed og voldeligt udtryk. Det er desuden kendetegnende for målgruppen, at der er tale om unge/voksne med ringe indsigt i konsekvenserne af egen adfærd. Der er tale om svært behandlingskrævende unge/voksne, ofte med en dom til behandling, en dom til forvaring samt i forbindelse med prøveløsladelses perioder med vilkår.


Pædagogikken tager udgangspunkt i de erfaringer, der er opsamlet dels fra Solhaven og dels fra forskellige aktiviteter i Himmerlands Rådgivningscenter. Pædagogikken er af individuel og adfærdsregulerende karakter. Rammerne er faste, synlige og forudsigelige. Der etableres en ensartet døgnrytme med et struktureret arbejds- og fritidsliv. Det er fælles for alle unge og voksne, der henvises til Himmerlands Rådgivningscenters døgntilbud, at de har invaliderende vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge. Pædagogikken tilretteslægges derfor udfra denne forudsætning. Personalet er uddannet således, at udøvelse af kontrol indgår som en væsentlig del af det pædagogiske arbejde. Personalet er vant til at håndtere konflikter, og kan gennemføre alle nødvendige kritiske situationer. Det omgivende miljø inddrages og anvendes i alle relevante sammenhænge. Det betyder, at lokale fritids-, undervisnings- og arbejdsmuligheder anvendes i den udstrækning det er hensigtsmæssigt
.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: