Havnepladsens parkering får et tiltrængt løft til efteråret

HVALPSUND: P-pladsen på Havnepladsen – altså Hvalpsunds store centrale p-plads ved færge, strand, legeplads, turistinformation og toiletbygning renoveres, til efteråret, som en del af områdefornyelsen i Hvalpsund.  

P-pladser har været fremhævet som en mangel i denne del af Hvalpsund, hvor der især på sommerdage og ved større arrangementer er en stor tilstrømning af lokale og turister til Hvalpsund. Derfor blev der sidste år, for at hæve antallet af p-pladser, etableret en flex-parkering ved færgeindkørslen på Strandvejen.

Flexparkeringen ved Strandvejen blev etableret sidste år

Som anden del af parkeringsløsningen bliver det nu at omdanne, forskønne og begrønne Havnepladsens p-plads. Omdannelsen skal også gerne medvirke til 5 p-pladser mere end der er i dag.   

Det sker forventeligt til efteråret, hvor der er lavet disse planer for Havnepladsens parkering i forbindelse med områdefornyelsen i Hvalpsund.

-Vi forventer at udføre arbejdet med p-pladsen til efteråret, fortæller projektleder Lene Toft, projektleder i Trafik og Grønne områder i Vesthimmerlands Kommune.

Løsningerne for såvel flex-parkering som Havnepladsens parkering har hun udarbejdet sammen med en lokal arbejdsgruppe i Hvalpsund.        

-Vi har været enige om, at Havnepladsens p-plads skal have en form for begrønning, da den er omgivet af vej på 3 sider og leder op til rekreative områder, fortæller Lene Toft. Desuden har vi også kigget på bæredygtighed og naturligt udseende.      

Som skitsen viser, vil p-pladsen få grønne kiler med en bevoksning (som ved flex-parkeringen) som passer til området og blæsten i Hvalpsund, og som ikke kræver den store vedligeholdelse.

I stedet for betonkantsten langs bevoksningen, vil p-pladsens udtryk blive blødt op med kantsten udført i Azobetræ. Azobetræ går i øvrigt igen flere steder i havneområdet solnedgangsplads, broer m.v.         

For at mindske biltrafikken omkring legepladsen og på havnen får p-pladsen også en anden udkørsel, end den der er i dag. Såvel indkørsel som udkørsel vil fremover blive på Sundvej.

Desuden vil p-pladsen få en gennemgående sti markeret med rødt, som vil sikre en gennemgående passage og sti til turistinformationen.         

Ud af pladsens 39 pladser, vil to være handicappladser, og der vil blive opsat el-ladestander på p-pladsen med to udtag som vil være forbeholdt el-biler.    

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: