Hærvejsmotorvejen skal helt til Limfjorden

Af: Knud Kristensen (C), borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Gyvelgårdsvej 5, Hornum og Svend Jørgensen ,kandidat for Det Konservative Folkeparti til byrådsvalget i Vesthimmerlands Kommune, Kong Valdemars Vej 13, Aars

Danmark er under stor forandring, og der fokuseres i den proces meget på, at der sker en meget stor skævvridning i udviklingsmulighederne for de forskellige dele af landet, og det ser ud til, at denne tendens vil fortsætte i årene fremover.

Nordjylland har med en stemme i mange år talt for en 3. Limfjordsforbindelse. Der har været afholdt et utal af møder i den forbindelse, men alligevel er vi måske stadig langt fra målet.

Samtidig er der sat en forundersøgelse i gang om en vestlig motorvej op gennem Jylland, og det er der behov for. Og for at finde den mest fordelagtige placering af denne nye motorvej op gennem Jylland er der også igangsat en VVM-undersøgelse.

Men det undrer os, at denne forundersøgelse alene vedrører en motorvej, som slutter lige nord for Hobro, hvor den tilsluttes E 45. Dette vil betyde, at E 45 fra Hobro til Aalborg bliver endnu mere belastet, end det er tilfældet i dag, alt sammen til skade for erhvervsliv og turisme i det nordjyske, samt for de mange, som pendler til og fra arbejde hver eneste dag året rundt.

Vi forstår ikke, at nogen kan beslutte, at forundersøgelsen kun skal omfatte en motorvej fra Sydjylland til lige nord for Hobro. Hvorfor skal denne forundersøgelse med tilhørende VVM ikke også indeholde en undersøgelse af en vestlig motorvej, som føres helt op til Limfjorden, så den kan tilkobles en 3. Limfjordsforbindelse.

Det kan også undre, at der er lagt op til etablering af denne flaskehals fra Hobro til Aalborg, når vi ved, at vi på den anden side af Aalborg og Limfjorden igen har både en østlig og vestlig motorvej.

Hvad er baggrunden for denne beslutning? Er det Regionen, som ikke har været tilstrækkelig aktiv og fremført de nødvendige argumenter over for Transportministeren?

Det tog ikke mindre end 5 år at få føjet ønsket om en Hærvejsmotorvej ind i rapporten om den Regionale mobilitet, og efter disse anstrengelser kunne det vel forventes, at alle ”der vil Nordjylland det bedste” ville følge stærkt op på sagen, så den igangsatte forundersøgelse og VVM-undersøgelse kunne afdække muligheden for fremtidig udvikling i hele Nordjylland.

Enhver ved, at fremkommelighed er nøgleordet for, at virksomheder etablerer sig og udbygger produktionsapparatet, og i den vestlige del af Himmerland er der stort behov for flere arbejdspladser.

 

Efter vores opfattelse er det afgørende både at få set på og få gjort noget ved hele den trafikale infrastruktur syd for Limfjorden, og dette burde kunne samle stærk opbakning fra hele Nordjylland.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: