Notice: Undefined variable: email_url in /var/www/farsoeavis.dk/public_html/wp-content/plugins/guest-author-name-premium/modules/guest-author-name-authorbox.php on line 253

Grøn omstilling

Jane Bonnerup, SF

Af: Jane Bonnerup, Gedsted, Byrådskandidat for SF

Kommunalt er en strategi for grøn omstilling i sin spæde start, et udkast vil først være klar til sommer og her brænder jeg for at komme med i maskinrummet.

Vi skal tænke miljø og energirigtige valg ind i kommunalløsninger og have fokus på bæredygtige materialer, produktionsformer, energiformer, energiforbrug, genbrug og affaldshåndtering.

Det er vigtigt at rådføre sig med mange faggrupper for at tage de rigtige miljørigtige valg. Gør vi det rigtigt, kan det på sigt spare penge offentligt.

En kommunal støtte (bl.a. i kraft af konsulenter) til grøn omstilling i kommunens virksomheder kan være vækstfremmende for erhvervslivet. Det er allerede og bliver det i højere grad fremover, et konkurrenceparameter for alle virksomheder i deres markedsføring og branding. Det kan være det, der lige giver det sidste til at virksomheden får en stor opgave eller ordre i hus og fremtiden vil under alle omstændigheder bringe krav på området.

Affaldssortering kan blive en indtjening
Det er besluttet på landsplan at vi skal have inddelingen af affald i ti grupper implementeret 2022 og et lovkrav om at al sortering skal foregå i containere, vil med en ekstra container i garagen og etablering af containerøer i småbyerne, give irritation og gener for os som borgere. Det er et større logistisk puslespil at planlægge ny containerinddeling, rækkefølge og tidsinterval på tømmeruter, placering af affaldsøer mm.

Jeg er stolt af at vi er nået så langt som vi er med vores affaldssortering. De der taler om at de hellere vil have en central maskinel sortering af affaldet er sikkert ikke klar over at det kræver store tromler og infrarød teknologi til mange millioner. Vi har som borgere været rigtigt gode til at sorterere her i kommunen. Vores affald kan ved yderligere sortering blive en indtægt frem for udgift og give os muligheden for at udføre små handlinger til gavn for klimaet vi faktisk kan være stolt af.

Lad os fremme succeshistorier som Genplast i Farsø der har skabt et lokalt cirkulært loop, hvor indsamlet plast fra både husholdninger, genbrugspladser og hospitalet i Farsø genanvendes i nye produkter. Den bløde plast bliver bl.a. genanvendt til poser.

Rent vand
I kommunens drikkevandsboringer fandtes der sprøjtegift i 24 ud af 92 – 4 over grænseværdien. Vi skal sikre at der ikke sprøjtes i boringsområder. Det kan vi gøre ved at oprette grundvandsparker omkring vandboringerne med genåbnet natur, økologisk jordbrug, skov m.m.

Den værdifulde natur
Vi skal støtte det gode arbejde med vedligeholdelse og etablering af vandreturene i vore naturområder og fremme deres tilgængelighed.

Vi må i miljø og landbrugspolitik støtte op om de fornuftige valg med kvaliteten af jordområder for øje. Miljøbelastning i forhold til dyrkning, gødning og valg af afgrøder hænger sammen med dette. De jordområder der er uegnede til dyrkning indebærer risiko for udvaskning af kvælstof, da der tilføres mere kvælstof til landbrugsjorden, end der fjernes igen med de høstede afgrøder, så det vil være det optimale for alle parter at tænke strategisk i placering af brakmarker og områder med vild natur.

Grøn Energi
Når vi begynder at indsamle organisk affald fra borgerne kan dette bruges i biogasanlæg sammen med husdyrgylle. Med de rette lugtfiltre er belastningen for naboer minimal. (Anlægget i Holme skal først have godkendt udvidelse, men når dette er på plads.)

Afgasset dyregødning afleder mindre ammoniak og er bedre at optage for afgrøderne og lugter mindre end gylle når det spredes på markerne. Parasitter og smittekim elimineres. Anlæggene opsamler metangassene og sparer derved klimaet for belastningen af en gasart 20x større end Co2.

Vi skal have placeret solceller på kommunale bygningers tage.

Mange er for vindmøller, men lider også under NIMBY effekten (Not in my backyard – ikke i min baghave), derfor er der størst opbakning til placering af nye møller i energiparkerne.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: