Gedsted har indviet Børnehuset

GEDSTED: Siden at LBO Gedsted blev etableret i januar 2008, har der været et ønske om at samle Børnehave og SFO under samme tag.

I fredags blev det en realitet, hvor den officielle indvielse af Børnehuset i Gedsted fandt sted.

Børnehusets adresse er Søndergade 31, som hidtil har huset byens SFO.

Baggrunden for Børnehuset, som altså nu både huser børnehave og SFO er, at man har set muligheden for samarbejde, udvikling og ledelse i en væsentlig styrket form, ved en sammenlægning, i forhold til tidligere.         

Børnetallet har svinget utrolig meget i Gedsted området og nåede i 2007 omkring de 120 børn, siden da er det faldet betydeligt og den 1. august kunne man konstatere, at børnehaven havde 33 børn og SFO’en 49 børn.

For begge institutioners vedkommende var de fysiske rammer indrettet til ca. 70 børn i hver institution. Ud fra en konstatering, at en institution først er bæredygtig både m.h.t. til det pædagogiske miljø og personalets tilsyn med børnene, når det er af en vis størrelse, kom sammenlægningen af SFO og børnehave på tale.

I en større enhed vil man være i stand til at tilbyde et endnu bedre og mere kvalificeret pædagogisk tilbud, der er attraktivt for forældre og børn. Samtidig kan man bedre planlægge ferie og fridage hos personalet samtidig med at sygdom ikke forringer vores tilbud.

Grunden til at man valgte adressen Søndergade 31, som altså tidligere alene husede SFO’en er, at skolebørnenes adgangsvej til skolen, ikke medfører at de skal krydse en trafikeret vej.

Inden at børnehavebørnene rykkede ind den 1.august 2011 er Børnehuset blevet udstyret med en ny legeplads og en indhegning mod Søndergade.

Ud over den pædagogisk rigtige beslutning, medfører sammenlægningen også en årlig besparelse på kr. 200.000. Hertil kommer en indtægt for Vesthimmerlands kommune ved salg af det tidligere børnehavehus.   

Det var derfor en glædelig dag den 1. august, hvor Børnehuset blev taget i brug, og ikke mindst ved indvielsen i fredags, hvor man efter en måneds virke har kunnet konstatere at beslutningen var rigtig.        

Indvielsen blev foretaget af borgmester Knud Kristensen. Ud over at afsløre Børnehusets nye logo på gavlen, fik Børnehuset også overdraget ”Grønne Spirer” flaget, som nu vejrer over Børnehuset.  

Efter indvielsen blev dagen yderligere markeret med børneunderholdning, som bød på musik, dans, trommer og leg.

Alle indvielsesaktiviteter foregik udendørs med udklædte børn i det lune sensommervejr på den nye legeplads.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: