Fuldt hus til borgermøde om havneomdannelse

HVALPSUND: 107 borgere og andre interesserede havde meldt sig til på forhånd til borgermødet i Hvalpsund omkring byens havneomdannelse, men projektet havde så stor interesse at man blev ved med at hente stole frem til flere deltagere i mødet, som fremadrettet kan få en stor betydning for byen.

Borgermødet havde til formål at lade borgerne komme med deres forslag til havneomdannelsen i Hvalpsund.

I første omgang er det området fra Remisen til campingpladsen, som der planlægges for.

Dette er CF Møllers oplæg til bebyggelse og aktiviteter ved lystbådehavnen.

Udgangspunktet for havneomdannelsen er en arkitektkonkurrence og et forslag, som tegnestuen CF Møller vandt tilbage i 2005. Forslaget har siden ligget klar i skuffen hos kommunen til videre udarbejdelse, og tiden er nu kommet til at få lavet nye helheds- og lokalplaner for havneområdet. I  første omgang for strækningen mellem Remisen og campingpladsen.

Borgermødets formål var i første omgang at få borgernes input til kortlægning af hvilken anvendelse havneområdet skal have i fremtiden, og hvordan man inddrager de arealer hvor Bach’s Bådsværft tidligere har haft til huse.     

Formand for Teknisk udvalg, Niels Krebs Hansen sagde i sin indledning til mødet, at planen skal bidrage til service og bosætning og sætte fokus på de naturskabende aktiviteter. Og det var også det der fremgik af arkitektforslaget som blev præsenteret af Eva Møller Sørensen fra CF Møller. Hendes nøgleord for projektet var moderne, holdbart, arkitektonisk og funktionelt.

Herefter var det borgernes tur til at byde ind.

Lena Pape udtrykte sin bekymring på vegne af 27 husstande på Teglvænget. Overgaden og Illerisørevej omkring deres fremtidige udsigt og især en bekymring for et flere plans højt byggeri på havneområdet.

Erling Vynne, som repræsenterede sejlklubben Nautilus, ser frem til lystbådehavnens udvidelse og renovering, således der skabes mere attraktivt maritimt miljø omkring lystbådehavnen. I Nautilus arbejder man med nye aktiviteter, såsom udvidelse af robådsafdelingen og faciliteter for vinterbadere.

Alle borgere, som bad om at få ordet var enige om, at der skal værnes om tilbageværende natur omkring haveområdet, som ikke skal plastres til med huse og aktiviteter, som man i andre havnebyer har gjort med mindre held.

I løbet af aftenen blev der budt ind med følgende forslag: mulighed for at lukke af for færdsel ved større begivenheder på havnearealet. Anvendelse af Bach’s administrationsbygning til havnefoged, cafe, forretninger, velfærdsbygning. m.v. Endvidere blev et forslag om at anlægge badestrand mellem Remisen og Lystbådehavnen godt modtaget.

Og afslutningsvis og meget aktuelt blev man bedt om at tænke vejliget i Hvalpsund ind i planerne. En storm, oversvømmelse, m.v. kan ødelægge et havneområde med et slag, hvis det ikke er gennemtænkt.

Borgermødets konklusion blev, at investeringer i havneområdet vil komme mangefold tilbage og man ikke behøver at gennemføre det hele på en gang – men vigtigt er det at have en overordnet plan klar for havneområderne, som kommune og investorer kan udvikle ud fra. 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: