FULD STOP til nedlægning af administrationsbygninger !

Kirsten Moesgaard, VesthimmerlandsListen

Kirsten Moesgaard, VesthimmerlandsListen

Af: Kirsten Moesgaard, Byrådsmedlem for VesthimmerlandsListen i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomiudvalget traf på mødet den 21. juni en beslutning, som reelt betyder nedlægning af administrationsbygningerne i Løgstør, Farsø og Aalestrup.

Af beslutningen fremgår følgende: ”Der skal udarbejdes oplæg til, hvilke funktioner, der eventuelt kan etableres eller indgå i de tiloversblevne administrationsbygninger fremover.  Byrådet inddrages i denne proces.

Økonomiudvalget ønsker, at analysen udbygges med henblik på fokus på yderligere rationaler i forbindelse med hjemmearbejdspladser, fleksible arbejdspladser m.v. og digitale løsninger.”

Fuld stop !

Mon ikke, det vil være en god idé at spørge Byrådet, om de 3 administrationsbygninger i det hele taget skal nedlægges, før der sættes et stort arbejde i gang med at planlægge, hvad der skal ske, når de ER nedlagt?

Hvis der er så megen kapacitet i administrationen, at der er tid til at sætte et sådan stort analysearbejde i gang, før man overhovedet ved, om det bliver aktuelt, giver stof til eftertanke.

Ønsker økonomiudvalget allerede nu at stoppe og/eller reducere udviklingen i Løgstør, Farsø og Aalestrup?  Nej, vil økonomiudvalget nok svare.

Men realiteterne er, at når man sætter en sådan proces i gang, så sker der det, at afviklingsprocessen pr. automatik sættes i gang. 

Derfor kan sådan en beslutning ikke ”udskydes til budgettet for 2025”, mens der samtidig bruges mange administrative ressourcer på at planlægge noget, der ikke er vedtaget i byrådet.

Mon ikke det vil være mest fornuftigt også at analysere, hvad det vil betyde for Løgstør, Farsø og Aalestrup at miste arbejdspladserne.  Det kan blive dyrt i den sidste ende.

LÆS OM BAGGRUNDEN FOR CENTRALISERINGEN HER:
Intentioner om at samle al kommunal administration i Aars

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: