Friskole indfører faglige fredage

HAUBRO: På tirsdag går dørene op til et nyt skoleår på Haubro Friskole, og det bliver et skoleår med nyt indhold på skoleskemaet.

Hver fredag vil alle Haubro Friskoles elever have ét fag på deres skema i det nye skoleår. Der bliver givet plads og tid til særlig fordybelse i et af skolens kendte fag hver fredag 

– Vi ønsker med den nye faglige fredag at arbejde mere koncentreret og skabe nogle gode rammer for fordybelse på alle klassetrin. Klasserne vil altså opleve at de skal have dansk, matematik, engelsk, tysk, naturfag eller kulturfag i 8 lektioner hver fredag, siger skoleleder Kristina Lysdal Engemand. 

– I løbet af et skoleår skal vi også skabe tid og plads til, på et hvert klassetrin, at arbejde med emner, som ligger udenfor de sædvanlige fag og deres mål. Det være sig færdselslære, sundheds- og seksualundervisning samt uddannelse og job. Emnerne er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen efter alder i de obligatoriske fag i 0.-9. klasse. Disse store emner ligger fremover også på vores faglige fredage og kommer altså ikke til at gå ud over de almindelige timer i skolens fag, forklarer skolelederen. 

Skal have lyst til at lære mere
Lyst er en grundlæggende drivkraft i at udvikle sig og lære. I skolen må kravene om at lære ikke være en modsætning til lysten til at lære. Kravene skal stimulere elevernes lyst til lære. Elever bliver dygtigere af at være engagerede og initiativrige i skolen. Lyst til at lære mere er en forudsætning for elevernes alsidige udvikling i skolen. 

-Friheden til at se på disse mål ligger jo i vores egne hænder. Lærerne har sammen siddet og udarbejdet et årshjul for de obligatoriske emner – og tilføjet vores egne obligatoriske emner som vi finder relevante, udviklende og vigtige for vores elever på Haubro Friskole, uddyber Kristina Lysdal Engemand. 

Elever skal udvikle deres potentiale
Undervisningen skal være med til at udvikle deres alsidig udvikling. Dette anser vi som en mulig sandsynligheden for, at eleven så får lyst til at lære mere, at eleven udnytter sine læringspotentialer, og at eleven får lyst til at bidrage til den større sociale sammenhæng. På vores faglige fredage kommer eleverne også omkring emner som klassens trivsel, naturvidenskabelig dag/nat på Klosterheden, brandøvelse, idrætsdag, værdidag, fastelavn og juleklip, fortæller Kristina Lysdal Engemand.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: