Frigivelse af midler til sidste fase af “Den røde tråd”

FARSØ: Udviklingen af stadionområdet i Farsø er i fuld gang, og en kommunal anlægsbevilling fra budget 2018 til ”Den røde tråd – Farsø” har blandt andet sikret, at den nye skatepark nu står færdig.

For at komme videre med realiseringen af Aktivitetsbåndet og gennemførelsen af det samlede projekt, ønsker Vesthimmerlands Kommunes tekniske forvaltning de 2,03 mio. kr., der er afsat til ”Den røde tråd – Farsø” i budgetaftalen for 2019, frigivet. I budgetaftalerne for 2018 og 2019 blev der afsat henholdsvis 1,5 mio. kr. og 2,03 mio. kr. til ”Den røde tråd – Farsø”   

I forsommeren 2018 blev en helhedsplan for udviklingen af stadionområdet i Farsø færdig med ”Aktivitetsbåndet” og ”Kilometerstien” som de bærende ideer. Med afsæt i helhedsplanen udpegede arbejdsgruppen de vigtigste delprojekter, som skulle realiseres for de kommunale bevillinger, og de delprojekter, der ville skulle finansieres for eksterne midler. Herefter blev 2018-bevillingen frigivet, og skateparken, som kobler til Aktivitetsbåndet, står nu færdig, ligesom flere af de mindre opgaver, der en forudsætning for gennemførslen af det samlede projekt, er løst. 


Kilometerstien er anlagt og asfalteres senere
 

I projektbeskrivelsen lød det, at første anlægsetape ville omfatte forplads og lounge-område – de dele af Aktivitetsbåndet, som ligger mellem indgangen til Dronning Ingrid Hallerne og stadion. Realiseringen heraf viste sig mere kompleks at gennemføre end forventet, så for ikke at udskyde hele tidsplanen blev arbejdet med skateparken igangsat som det første egentlige anlægsprojekt. Nu kan Aktivitetsbåndet fra forplads og ned forbi skateparken projekteres og gennemføres som et samlet delprojekt. 

I hele projektperioden har arbejdsgruppen forsøgt at skaffe fondsmidler til projektet. Desværre har det ikke resulteret i tilsagn om støtte fra eksterne bidragsydere på nuværende tidspunkt. De delprojekter, som var planlagt finansieret for fondsmidler, er derfor pillet ud af projektet ind til videre. Det videre arbejde med at søge støtte til de mindre delprojekter som eksempelvis beach-banen skal fremadrettet primært løftes af de lokale foreninger. Arbejdsgruppen har udarbejdet et anlægsønske til forhandlingerne for budget 2020, der skal dække omkostningerne til asfalt og belysning til Kilometerstien, der indtil videre blot er anlagt i grus. Det vil bringe projektet helt i mål. 

Med frigivelsen af anlægsbevillingen på 2,03 mio. kr. kan Aktivitetsbåndet fra forplads og ned langs hallerne gennemføres, hvilket er vigtigt for oplevelsen af ”Den røde tråd”. Det vil binde Dronning Indrid Hallerne, skateparken og Kilometerstien sammen og skabe et indbydende og sammenhængende stadionområde i Farsø. Aktivitetsbåndet vil have zoner, der på forskellig vis gør det lettere og sjovere for flere – både store og små, med og uden tilknytning til foreningslivet – at bruge Farsø stadion til bevægelse og samvær. 

I 2019 er afsat rådighedsbeløb på 2,03 mio. kr. til formålet, som skal frigives af Vesthimmerlands kommunes Byråd via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: