Fremtidens Vesthimmerland som land- og vandkommune

Annemette Bach, Enhedslisten

Annemette Bach, Enhedslisten

Af: Annemette Bach, Enhedslisten Vesthimmerland

For en uge siden, blev der stadig delt morgenbrød ud, talt ældrepleje og minimumsnomineringer. Nu er der kun et par forblæste plakater tilbage rundt omkring. For eget vedkommende blev det ikke til en plads i byrådet, men til gengæld mange tanker rigere om ikke mindst tilflytning og vækst. 

Tilflytning 
At jeg er opvokset i Vilsted og bor i Ranum, har været en væsentlig årsag til at gå ind i lokalpolitik. Jeg såvel som mine børn har set og bemærket hvordan først cykelsmeden forsvandt og sidenhen biblioteket. Butikker lukker, landsbyskoler dør, huse forfalder og står usælgelige. Og der er en stadig større undren over, hvordan man kan bosætte sig i de forfaldne landsbyer og ikke mindst, hvordan man kan sende sine børn i folkeskolen. I valgkampen er der talt meget om, hvor skøn en egn vi har og, at vi skal fremme tilflytningen hertil. Det er alle enige om, men ikke hvordan. 

Skat!
Først og fremmest har en lavere kommuneskat været fremført som et argument for at fremme tilflytningen. Jeg har selv lavet en uvidenskabelig undersøgelse, hvor jeg har spurgt alle på min vej, hvad de betaler i kommuneskat og, om det er mere eller mindre, end hvad de betalte i deres gamle kommune? Det er der ”surprise” ingen endnu, der har kunnet svare på, men man er velkommen til selv at forsætte.  Hvis man gerne selv vil have en mindre skat, så synes jeg endelig, at man skal sige det, men ikke bilde sig ind, at det vil fremme tilflytning. Hvis man synes, at den der 1 procentpoint højere skat vi har Vesthimmerland end i f.eks. Rebild, er træls, så kunne man jo i stedet kigge på grundskylden som jo sjovt nok er ca. 3 procentpoint mindre i Vesthimmerland end i Rebild, hvilket jo kommer jordbesidderne til gavn. 

Luk landbruget?
Der er nogle på min vej, der har spurgt mig, om jeg vil lukke landbruget? Jeg har en far, der er opvokset på en gård i Vegger, en papfar der var slagter, og er selv kommet på gårde gennem min barndom, så nej. Jeg har ikke et horn i siden på nogle, jeg vil ikke lukke noget som helst, men jeg kan desværre se skriften på væggen. Og der står, at om ikke i denne eller næste valgperiode, så vil det danske landbrug før eller siden skulle omstille sig til en mere klimavenlig produktion, hvilket indebærer mindre animalsk produktion. 80% af landbrugsjorden går til produktion af svinefoder og en tredjedel af landbrugets klimabelastning stammer fra soyaproduktion til foder. Så måske skulle man i stedet overveje, om der er grundlag for en udvidelse at biogasanlægget eller hvilken form for biomasse, der skal bruges, hvis der med årene vil komme mindre gylle. Det ved landbruget udmærket selv, hvilket også er grundlaget for, at både Venstre og Enhedslisten har underskrevet den samme landbrugsaftale.   

Hvor ligger fremtiden?
Vækst, vækst og vækst har været et mantra, der er blevet gentaget nærmest trancemæssigt, når politikere har været inviteret til diverse vælgermøder af lokale interesseorganisationer. Mens de fleste er en smule forbeholden over for den udligningsreform, der holder kommunen i live, så er der ingen tøven, når det kommer til erhvervsmæssige støtteordninger. Hvis der kommer et firma og vil lægge deres virksomhed her, så skal vi selvfølgelig byde dem hjertelig velkommen og holde sagsbehandlingstiden nede. Men desværre så er kommunen, som sikkert andre virksomheder også ramt af, at kvalificerede medarbejdere forlader kommunens største arbejdsplads, nemlig kommunen. Ifølge de seneste tal fra trap lex beskæftiger den ca. 30 % af arbejdsstyrken. Samtidig er der ca. 50%, der står uden for arbejdsstyrken. Der er desværre som i resten af Danmark, men især i landkommuner, kommet større ulighed, flere i socialgruppe 1, 2 og 5, mens der er færre i socialgruppe 3 og 4. Det er min overbevisning at denne manglende sammenhængskraft er en af de største trusler for alle landområder i Danmark, hvilket til dels også synes at være gået op for Socialdemokratiet. Derfor skal vi væk fra mange årtiers centralisering og have flere vidensinstitutioner og offentlige arbejdspladser ud i landet. 

Aars og oplandet
I Vesthimmerland falder snakken – som i mange andre kommuner på, om Aars bliver forfordelt. Det ved jeg ikke, men landsbyerne er i hvert fald blevet forsømt. Hvis man kører en tur rundt i Vesthimmerland, så er det ikke sådan at landsbyerne smiler til familier fra Aalborg eller Viborg. Ja, måske skriger de skynd dig væk eller flyt hellere til Rebild.

Hvordan kan vi gøre det mere attraktivt at bo på landet og landsbyerne i Vesthimmerland. Vi kan bl.a. rive ned, etablere bynær natur, udstykke naturgrunde, etablere alternative boformer og lave prøveboliger. Som minimum kan vi etablere by-strategier for byerne i Vesthimmerland, hvor alle ikke skal alt, men det de er bedst til. Og her kommer Aars ind i billedet, for hvad er det, at Aars kan, som de andre byer ikke kan i Vesthimmerland. At de har en gågade eller en Kvickly? Nej, at de er en uddannelses by. Men Aars kan ikke overleve hverken på at have et gymnasie eller en erhvervsskole, for det er der utrolig mange andre byer, der også har. Til gengæld kan vi kigge til andre små og langt væk steder som Fjerritslev og Thisted. Hvad er det, der gør, at de ikke kun overlever, men har succes? De har ikke ”bare” et gymnasie eller en handelsskole, de har profiler, der tiltrækker elever fra hele Danmark. Profiler som kan gå på tværs af uddannelserne og knytte dem sammen.

Vi er og bliver en land- og vandkommune, og det tror jeg, vi skal overleve som. Ikke at være noget andet og tro, at vi kan konkurrere på samme betingelser som Støvring m.fl.

Lad os være hvad vi er, lad os være stolte af det og brande det, så unge flytter hertil, fordi der er surf- og sejladslinjer på uddannelserne i Aars og ridning på en landsbyskole og adventure på en anden.  Hvor mennesker vælger at bo længere væk fra storbyerne, fordi der er smuk natur, fællesskab og kvalitet. Lad os gøre kvalitet, kvalitet og mere kvalitet til vores nye mantra. 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: