Fortsat billig varme i Farsø

FARSØ: Det regnskab, som bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse viser, at der fortsat er god økonomi i at være forbruger hos Farsø Varmeværk

Forbrugerne under Farsø Varmeværk får også i det nye varmeår, varme til kr. 10m3, hvilket hører blandt den billigste tredjedel i Danmark.

Kr. 866.000 er blevet tilbagebetalt til 1.110 forbrugere, mens 338 forbrugere har skullet efterbetale kr. 457.000. 

Varmen holder prisen
Prisen pr. m2 er fortsat på kr. 10,- ekskl. moms, og det giver stadig en varmepris i den billigste tredjedel af danske varmeværker.

Regnskabet kan hentes på varmeværkets hjemmeside eller ved henvendelse på varmeværket.

På værkets generalforsamling på næste torsdag, vil økonomi og beretning blive uddybet. De bestyrelsesmedlemmer der er på valg, er alle villige til genvalg, så alle forbrugerne opfordres til at møde op.

50 års jubilæum til maj
6. maj 2010 vil varmeværket fejre sit 50 års jubilæum, bl.a. med et åbent hus arrangement på værket.

Alle målere udskiftet
Alle målere ude hos forbrugerne er nu udskiftet til fjernaflæsning. Det giver større tryghed for forbrugerne og bedre opfølgning på produktion og salg.

Værket opfordrer dog alligevel forbrugerne til jævnligt at aflæse sit eget forbrug, som den udsendte styringstabel kan benyttes til. En uregelmæssighed vil måske hurtigere blive opdaget hos forbrugeren, og det vil derfor ikke koste forbrugeren så meget i tab.

Varmen i Farsø Varmeværk produceres primært med flis, idet 98,5 % af produktionen sker vi de to fliskedler. De 1,5% laves på naturgas.

Der er i det forgangne varmeår tilsluttet 24 nye forbrugere, så der nu er 1451 forbrugere.

Søger flere energibesparelser
Varmeværket har siden 2006, skulle dokumentere energibesparelser hos forbrugerne. Lovgivningen er nu ændret, så værket skal dokumentere større besparelser, men kan også indregne besparelser foretaget på varmeværket. Opgaven kræver efterhånden en del tid, og formentlig også mere tid og penge i de kommende år.

Desuden har varmeværket investeret i et system til optimering af temperaturen i ledningsnettet. Det skal medvirke til at minimere varmetabet og forbedre driftsøkonomien yderligere.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: