Flot gave fra pensionistforening til Friplejehjem

HVALPSUND: Det blev en stor glædelig overraskelse for alle på Hesselvang, da der kom besked om, at Hvalpsund Pensionistforening havde besluttet sig til at donere et beløb

på kr. 5.000,- til glæde og gavn for det store anlægsprojekt, der på tegnebrættet er planlagt til at blive en meget spændende oplevelseshave, som skal anlægges i Hvalpsunds tidligere byanlæg. Grunden som er kuperet med skråninger, er tilkøbt af Friplejehjemmet, og har fået navnet “Frøsangbakken”, da terrænet skråner ned mod Frøsangvejen. 

Den flotte pengegave fra Pensionistforeningen vil udgøre et fint supplement til enten anlægsudgifterne i forbindelse med etableringen af haven, eller måske til en ganske bestemt ting til haven. Beboerne vil blive taget med på råd i forhold til anvendelsen af pengegaven. Som projektet skrider frem i planlægningen, har der nemlig vist sig stor bevågenhed fra beboerne, som allerede har beskrevet flere ønsker, for hvilke planter og effekter haven skal rumme. F.eks. står et stort rhododendronbed meget højt på listen. 

Anlæggelsen af Frøsangbakken vil komme til at foregå i flere etaper, da projektet andrager et større areal, og i sin helhed vil kræve betydelige midler, som der for tiden søges gennem forskellige fonde.  

Heldigvis lægger plantegningen op til at haven netop kan bygges op i delområder. Der vil f.eks. blive et område med en spændende musikhave, samt områder der tilgodeser hygge under blomstrende pergolaer, guldfiskedam, legeplads for børn, stor eventplads til aktiviteter, rislende vandløb ned af skråningen, udekøkken med bålhytte, udsigtsplateau med lysthus, lund med frugttræer, buske, masser af blomster og bistader. 

Beboere, medarbejdere og bestyrelse på Hesselvang udtrykker en stor tak for gaven til Hvalpsund Pensionistforening.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: