test

Flere hundrede frivillige hjælper med Søkoncerten

FARSØ: Mange har sikkert svært ved at sætte sig ind i det. Der ligger rigtig mange timers forberedelse bag, inden publikum kan møde op og nyde musikken til søkoncerten i Farsø Søanlæg på lørdag. Forud er der måneders forarbejde, som kulminerer i ugen op til koncerten

Jubilæumsudgave giver ekstra udfordringer
Når også arrangøren, FUIK’s Venner, i år, i anledningen af koncerternes 10 års jubilæum, har valgt at præsentere fire bands, er det ikke blevet mindre udfordrende og krævende med hensyn til planlægning og forberedelser af helaftenskoncerten – særligt fordi, man i år har valgt, at der ikke skal være pauser imellem bandene. En non-stop koncert betyder ekstra store krav til logistikken.         

– Vi får I år ekstra meget logistik på selve koncertdagen, såsom sceneskift, kapacitet, back-stage til fire bands med crew, forplejning o.s.v., men dette er også en stor og motiverende udfordring for os som arrangører, fortæller FUIK’s formand Kim Nyby, der er en af hovedkræfterne bag koncerten. Alt i alt vil et par hundrede frivillige være involveret i koncerten.

Non-stop musik med fire bands
Scenen til non-stop koncerten, vil på grund af de fire bands og deres mange instrumenter også være større end nogensinde, og skal allerede sættes op fredag, for at kunne nå at være klar til opsætning af lys og lyd om lørdagen. Men det afskækker ikke, med erfaring fra ni tidligere koncerter i søanlægget og en god opbakning fra frivillige hjælpere der gerne træder til.

– Vi oplever stadig stor opbakning fra frivillige hjælpere. Både fra folk med direkte relation til FUIK via sig selv som spiller/leder eller som forældre. Men derudover har vi efterhånden også opbygget en fast skare af personer fra hele Vesthimmerland, som blot gerne vil give en hånd med.

Gode samarbejdspartnere
Kim Nyby roser også samarbejdet med Vesthimmerlands Kommune. – Kommunen er en positiv samarbejdspartner omkring tilladelser, lån og klargøring af søanlægget, kloakfaciliteter m.m., så her har vi kun mødt et positivt medspil.

– Omkring tilladelse til afholdelse af en udendørs koncert, er det faktisk lidt pudsigt at tænke på, hvor mange forskellige krav og instanser, som indgår i specielt sikkerheden, lyder det videre fra Kim Nyby. Han nævner i flæng: Arbejdsskadeforsikring for hjælpere, Publikumsansvarsforsikring både med fysisk tilskadekomst samt veterinær, Brandsikkerhed via aftale med Falck, Ambulanceveje via aftale om paramedicinerbil, Hjemmeværn, Politihjemmeværn, Professionelle vagter, scenekontrollører, pladskontrollører, indgangskontrollører, hegnsvagter, samaritter m.fl.. Så der er mange aftaler der skal indgået og koordineres.

Kim Nyby nævner også en anden uvurderlig hjælp, nemlig fra arrangementets sponsorer, hvor der er stor opbakning,, hvilket betyder overordentlig meget, når der præsenteres et så ambitiøst program.

Vil gerne favne bredt musikalsk
Og Kim Nyby indrømmer, at det har været en stor udfordring af at finde attraktive bands til dette års koncert, særligt fordi det er en jubilæumsudgave. – Og alt i mens, man troede, at det omkring de optrædende var på plads, fik Søkoncerten en aflysning fra hovednavnet Shubidua, for blot fjorten dage siden

Aflysning fra Shubidua blev ekstra udfordring
– Her var gode råd dyre, men heldigvis gik der kun få dage, indtil den nye og meget aktuelle kunstner Medina kom på plakaten i stedet, fortæller Kim Nyby. Men aflysningen har ikke været uden omkostninger for os fortæller Kim Nyby. For det første gives der ingen kompensation fra det aflyste band, så vi har selv stået for, at skulle trykke nye plakater, ændre annonceringen for koncerten og i det hele taget få det nye budskab formidlet ud til koncertgæsterne i Vesthimmerland           

Derfor har den store positive respons på det nye koncertnavn, glædet os særlig meget, som et motiverende klap på skulderen, siger Kim Nyby videre. For det skal da ingen hemmelighed være, at Medina er en del dyrere end Shubidua. Det er en 80.000 kr. satsning vi har taget på os, hvilket svarer til, at der altså skal 400 ekstra koncertgæster ind gennem portene. Vi håber virkelig, at befolkningen i Vesthimmerland vil denne lokale open air koncert ligeså meget som os. Kommer der ikke i underkanten af 3.000 koncertgæster til denne Søkoncert, så kan vi ikke garantere, at traditionen holder, og at der bliver en 11. udgave af Søkoncerten.                

FAKTA:
FUIK og FUIK’s Venner skal bl.a. stille med mandskab, som assisterer de professionelle scenefolk, der håndterer det store puslespil med stor ekspertise. Efterhånden er den faste skare af hjælpere også ved at have en del rutine, så arbejdet med at bygge scenen og de store tårne til højttalere op, kører som efter en køreplan. Hele tiden med sikkerheden i højsædet – hvilket gør brug af sikkerhedshjelme og sikkerhedsliner til et must.

Når scenen er oppe, kan lydfolkene begynde deres arbejde med at rigge forstærkere, højttalere og kabler i metervis til. Også her ved alle, hvad de har med at gøre. De lokale elektrikere gør, hvad de kan, selv om kravene ind imellem kan være store, meget store.

Når sidste tone er døet hen, starter arbejdet med at pille hele menageriet ned igen. Først lydfolkene med deres udstyr, og til sidst scenefolkene, som var de første på pladsen, og som også er de sidste, der lukker og slukker.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: