Fitnessbane for hele byen

FARSØ: Som omtalt i sidste uges avis, er der ved at ske noget på ”Trekanten” ved Farsø skole, hvor Farsø Fitness Track begynder at dukke frem.

Her ses skoleleder John Andersen og viceskoleleder Anders Myrup fra Farsø skole, der har taget initiativ til Farsø Fitness Track sammen med Carsten Agesen fra Vesthimmerlands kommune, som har stået for det praktiske med tegninger og indretning af ”Trekanten”, som altså lige nu er ved at blive etableret.

Farsø Fitness Track består af en elipseformet løbebane og 12 fitnessredskaber opbygget systematisk og skulpturelt i grønne omgivelser.

Selvom fitness-banen ligger ved Farsø skole, så er den ikke kun tiltænkt til skolens elever i frikvartererne og i idrætstimerne, men rent faktisk også alle byens øvrige borgere, som på deres gå- eller løbetur kunne tænke sig at få trænet nogle af kroppens øvrige muskelgrupper også.     

Ud over en løbebane på 180 meter og 12 fitnessredskaber, så byder projektet også på en tarzanbane og en parkourbane, der dog fortrinsvis er forbeholdt eleverne på Farsø skole.

Baggrunden for projektet, fortæller viceskoleleder Anders Myrup, var at i og med at skolen har været under udvidelse de seneste år og har bredt sig mere og mere på de arealer, som hidtil har været brugt til udearealer for eleverne i frikvarterne, så skulle der gøres noget.   

– Vi var sågar en overgang nødt til at henvise eleverne til Dronning Ingrid Hallernes arealer i frikvarterne, lyder det videre fra Anders Myrup om det nyopståede problem.          

Skoleledelsen tog derfor initiativ til at finde anvendelse for det grønne areal i forlængelse af de yngste elevers skolegård, som ganske vist tilhørte Vesthimmerlands kommune, men som kommunen var velvillig til at afgive, da projektet blev præsenteret.

– Farsø Fitness Track går jo i perfekt tråd med tankerne omkring sundhed, trivsel og læring, som skolen og idrætsforeningerne i øjeblikket slår sig op på, siger Anders Myrup.

Farsø Skole tog derfor initiativ til at søge Energinet penge til formålet. Det er den samme pulje som også projektet i Farsø Søanlæg har fået penge til, og som især er blevet tilgodeset Farsø fordi Energinet har opført vindmøller i Svoldrup Kær – men også grundet det nytænkende perspektiv om at bruge grønne arealer til noget aktivt. 

Fra Energinet er der kommet 700.000 kr. til Farsø Fitness Track, mens Farsø Skole selv har spædet til med godt 100.000 kr. og Vesthimmerlands Kommunes Park og Vej-afdeling har leveret arbejde for godt kr. 60.000

Altså er det et projekt til små 900.000 som alle i Farsø kan drage nytte af og som vil kunne tages i brug indenfor ganske kort tid.

Carsten Agesen fra Park, Havn og Natur i Vesthimmerlands kommune, som har været involveret i både Farsø Fitness Track projektet og projektet omkring Farsø Søanlæg, fortæller at man prøver at lave nogle nye tiltag på de grønne arealer rundt omkring i Farsø by.

– Vi arbejder med at lave et nyt grønt og sundt bælte som ligger i den geografiske linje mellem søen, skolen og hallerne. Det skulle gerne give synlige afsæt for Farsø, som en form for varemærke – et aktiv, som byen kan profilere sig videre ud fra, lyder et godt råd fra Carsten Agesen.

I denne uge vil der blive arbejdet videre på Farsø Fitness Track. Der vil blive lagt stenmel på den elipseformede løbebane og rundt omkring redskaberne. Desuden vil der blive lagt elkabler ned til belysning. Belysningen er vigtig for at banen også kan bruges i den mørke tid, ligesom den skaber tryghed.                                 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: