Fem lokale landskabsprojekter støttes af den grønne fond

FARSØ: Vindmøller er god grøn energi, men mange vil sikkert sige at de ikke ligefrem gør noget kønt for det område de opstilles i.

Farsø søanlæg oprenses og får en ansigtsløftning med vindmøllemidler. Man er allerede gået i gang. Forrige uge blev øen kraftigt beskåret.

Derfor har EnergiNet.dk der aftager den strøm som møllerne producerer etableret en fond – en såkaldt grøn ordning, som kommer den pågældende kommune som møllen er opstillet i til gode.

Foreløbigt har Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands kommune søgt om støtte til 5 projekter og har fået tilsagn om pengene fra EnergiNet.dk      

Der er tale om følgende projekter: Landskabspleje i form af rydning på Skovbakker på Lovns for kr. 154.329.  Landskabspleje med sti og info på Storholmen i Lerkenfeld Ådal for kr. 207.983. Skoleprojekt med udlæg af gydegrus i Lerkenfeld Å til kr. 67.000. Infomateriale centrale steder i kommunen, udskiftning af kortborde ved seværdigheder, opdatering og trykning af turfoldere for kr. 506.000 og endelig Farsø Sø, retablering af området med oprensning af søen, etablering af legeplads og skovrejsning for 1.405.483

Altså i alt midler for 2.340.795 kr. fra den Grønne Fond til forbedrende landskabsprojekter.

Farsø søanlæg er det første projekt

– Søprojektet er noget kompliceret, da sedimentet indeholder for meget cadmium og kviksølv (tungmetaller) til at det må udspredes som slam på landbrugsjord, fortæller ingeniør og sagsbehandler på Søprojektet Lise Buchreitz Harbo.   

 

Derfor skal det deponeres på godkendte lodsepladser, og det er meget dyrt. Vi overvejer derfor nu en løsning, hvor tagrør langs brinkerne reduceres og i den forbindelse er øen blevet kraftigt beskåret, mens der var is på søen. Den resterende del af retableringen vil først ske i august af hensyn til naturen. For på det tidspunkt er alle haletudserne blevet til frøer, og har søgt væk fra søen. Og så gør det jo heller ikke noget at søen ikke ser rodet og mudret ud, når der skal være koncert den 18. juni, siger Lise Harbo. Inden da arbejdes der videre med projekter omkring legepladsen og græsarealet syd-vest for søen.

 

De øvrige projekter, som der er søgt penge til vil også blive gennemført i løbet af 2011, hvis det er praktisk muligt.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: