Farsø Petanque Klub i 25 år

FARSØ: I år er det 25 år siden at Farsø Petanque Klub blev stiftet. Det markeres i klubben i denne uge.    

I 1990’erne var ideen om spillet petanque også nået til Vesthimmerland. I Farsø var der nogle, der forhørte sig lidt her og der, hvordan man kunne komme i gang. Både Farsø Firma- & Familie Idræt og FUIK viste sig positive indstillet på at hjælpe i gang.

Mens Farsø Firma & Familie Idræt etablerede baner ved Klubhuset på Dr. Ingrids Vej, så blev det FUIK, der lavede de to første baner til Farsø Petanque Klub, idet der på Farsø Stadion kunne blive plads til petanque nord for cindersbanen.

Baner på Farsø Stadion
FUIK stillede med maskiner og mandskab – og så varede det ikke længe førend de første to baner var en realitet og kunne indvies den 21. maj 1997. Enkelte petanquespillere var allerede startet i 1996, hvor de måtte ty til Østrups baner, når der skulle spilles ”hjemme”.

Stiftet i 1997
Den 8. august 1997 blev der holdt stiftende generalforsamling. Otte personer deltog, og der blev dannet en bestyrelse på tre personer, hvor klubbens første formand blev Bodil Nielsen. Senere blev bestyrelsen udvidet til fem personer.

Flere baner kom til
Allerede i 1999 var der behov for udvidelse af baneforhold. Klubbens mandlige medlemmer tog skovle i brug, således bane 3 og 4 kom til. Og endelig i 2004 blev der tilføjet banerne 5 og 6.

De første klubtrøjer blev anskaffet i 1999, og de er senere blevet udskiftet et par gange.

Eget klubhus
I 2001 havde FUIK ikke længere behov for deres billethus. Farsø Petanque Klub var derfor interesseret i at ”arve” huset. Medlemmerne restaurerede huset, og det blev på den blev måde petanqueklubbens første klubhus.

I efteråret 2006 blev petanquespillerne overrasket over, at banernes læhegn mod nord forsvandt. Senere skød Academy bygningen op, og i dag er der reetableret en fin bøgehæk, der kan give en del læ.

Arrangør af flere større stævner
Klubben har fra start deltaget i DGI´s Limfjordsturnering, og fra tid til anden repræsenteres den også ved forskellige stævner. Derfor valgte Farsø Petanque Klub i anledning af sit 10 års jubilæum at indbyde til Sommerstævne, hvilket har været en realitet lige siden med afholdelse af stævne sidste søndag i juli. Oftest med besøg af knap 10 naboklubber.

I 2010 tilbød Farsø Petanque Klub at være arrangør af et landsdækkende stævne for 6-mands-hold. Forholdene i Farsø er ideelle med overnatning i Academy – og petanqueklubben slap godt fra arrangementet.

Samme år besluttede petanqueklubben at udskifte det hidtidige klubhus med et nyt hus. Klubmedlemmer samlede et ”Byg selv” hus, som med stolthed blev vist frem, når der var modstandere på besøg.

Desværre nedbrændte klubhuset i januar 2016. Der var energiske medlemmer der rejste et nyt selvbygger hus, og forskellige sponsorater hjalp klubben gennem foråret.

Vigtigt med det sociale
Gennem årene har der altid været lagt stor vægt på det sociale. Når man møder til træning, vælger man et nummer, og en liste afslører efterfølgende, hvem man er makker med, og hvem modstanderne er. Mangen en gang har man kaffe og kage med til ”tredje halvleg”. Det sker også nogle gange i løbet af året, at grillen tændes og efter tre spil petanque har vinderne vundet pligten til at åbne et par rødvinsflasker, så alle kan fornøje sig ved de udendørs borde-bænke.

I 2018 blev Bodil Nielsen afløst på formandsposten af Sonja Pedersen, der er klubbens formand her ved 25 års jubilæet. De andre bestyrelsesmedlemmer er: Bent Krogh, Jens Kvist, Rita Laursen og Karl Aage Christensen.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: