Farsø Byudvikling har fået yderligere kr. 3 mio. at arbejde med

FARSØ: Vesthimmerlands Kommune har hjemtaget ubrugte statslige byfornyelsesmidler, og Byrådet har på den baggrund tildelt yderligere 3 mio. kr. til Byudviklingsplanen for Farsø oveni de 3. mio. kr. der i forvejen er afsat til opstart af projekter i byudviklingsplanen. 

For at få adgang til de statslige midler er det dog et krav, at Byrådet skal have godkendt det nye byfornyelsesprogram senest i juni måned. Det betyder, at der skal gennemføres en meget hurtig proces for udarbejdelse af et supplerende byfornyelsesprogram, som har deadline den 15. maj.

Derfor var Byudviklingsrådet, som har været kommunens netværk og sparringspartner i forbindelse med udarbejdelsen af byudviklingsplanen, indkaldt til møde i sidste uge, for at være medbestemmende omkring hvilke projekter de ekstra byudviklingsmidler skal bruges på.

Arkitektfirmaet Labland, som har udarbejdet byudviklingsprogrammet, deltog også i mødet, da de skal stå for beskrivelse og skitsering i det supplerende byfornyelsesprogram inden den 15. maj.

Vesthimmerlands Kommunes planlæggere, Byudviklingsrådet og LabLand har siden sidste år arbejdet meget konstruktivt med byudviklingsplanen. Herunder også at prioritere nye projekter og få færdiggjort projekter som ikke er afsluttet. Der var derfor hurtigt enighed om hvilke projekter som skal tilføres de ekstra kr. 3.mio.         

Som nævnt i sidste uges avis, peger Byudviklingsplanen på følgende 6 byfornyelsesprojekter 1. Nyt inventar til torveområdet., 2. Større synlig forbindelse mellem busstation og skole., 3. Synliggørelse af ”Den røde tråd”., 4. Cirkelbro ved søens samlingsplads., 5. Stier og biodiversitet ved naturrummet syd for Sundhedens hus samt 6. Fjernelse af fitness-udstyr ved ellipsen mellem skolen og hallerne. Disse projekter afsættes der som opstartskapital 3. mio. kr. til.

De ekstra 3. mio. foreslår Byudviklingsrådet fordelt således, at der tilføres yderligere midler til 1. Ankomsttorvet mellem busstation og skole, 2. Aktiviteter og ophold langs ”Den Røde Tråd”, 3. Fjernelse af cindersbanen på Farsø Stadion, 4. Yderligere midler til stier og blomstereng mellem Sundhedens Hus og Søanlægget og endelig afsættes der mindre beløb til at få udarbejdet 5. Projektforslag til aktiviteter og opholdsrum for unge, som det er efterspurgt i Byudviklingsplanen. Det samme gælder 6. Projektforsalg til kulturformidling i byrummet, som det er også er nævnt i Byudviklingsplanen.  

De to sidstnævnte projektforslag er særligt til brug for søgning af fondsmidler. I det hele taget giver de godt beskrevne byfornyelsesprojekter kommunen, og de kommende arbejdsgrupper for projekterne, gode muligheder for at søge fondsmidler, da de i alt kr. 6.mio, som før nævnt, betragtes som opstartskapital.    

Byfornyelsesprojekterne skal være afsluttet indenfor 5 år.     

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: