Farsø Varmeværk vil opføre satelitcentral

FARSØ: Vesthimmerlands Kommune har modtaget en henvendelse fra Farsø Varmeværk, der ønsker at etablere en satellit-central i form af et biomassevarmeværk på Fredbjergvej 43 i Farsø.

Tidligere stod der en oliekedel i bygningen, men i dag er bygningen stort set tom. Det er nu meningen at der skal bygges en tilbygning, et garageanlæg samt en lagerhal til træpiller og flis.

Baggrunden for anlæggelsen af et biomassevarmeværk er at udvide Farsø Varmeværks forsyningsområde. Der er et ønske om at opnå en højere forsyningssikkerhed samt at fremtidssikre den billige varmepris.

Ved udvidelse af forsyningsområdet sikres Farsø Varmeværks varmegrundlag og sikrer forsyning til forbrugerne i Farsø. Samtidig vil en øget fjernvarmedækning baseret på flis-fjernvarme bidrage til det nationale mål om udfasning af fossile brændsler.

Det er Farsø Varmeværks ønske, at den nye kedel skal køre på CO2-neutralt brændsel. Idet varmeværket ønsker værket designet til tørt flis og træpiller. Den vil kunne startes op i de perioder, hvor fliskedlerne står stille eller i de perioder, hvor der er behov for ekstra varmeproduktion.

Der vil udover værket blive bygget en ny lagerhal til opbevaring af træpiller og tørt flis. Herudover vil der blive bygget et garageanlæg til køretøjer.

Projektet omfatter altså opførelsen af en lagerhal på 1000 m2, et garageanlæg på ca. 252 m2 og udvidelse af den eksisterende bygning på 91m2

Ansøgningen er blevet modtaget positivt i kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: