Farsø Varmeværk nedsætter atter varmeprisen

FARSØ: Trods en varmepris der i forvejen hører til blandt landets laveste, er der udsigt til nedsættelse af varmeprisen når Farsø Varmeværk udsender sin årsopgørelsen den 1. oktober.

Farsø Varmeværk har haft et godt jubilæumsår. Stigende varmesalg og nye forbrugere. Derfor nedsættes varmeprisen med 10%.

Fjernvarme bestyrelsen har nemlig indstillet at afregningsprisen pr. m3 nedsættes med 10%, i forhold til a conto opkrævningen.

– I varmeværkets 50 års jubilæumsår er det dejligt at kunne nedsætte varmeprisen, samtidig med at vi har kunnet byde velkommen til 32 nye forbrugere efter tilbud om tilslutning med 50% rabat, fortæller formand for Farsø Varmeværk, Søren Kjær.   

Ved regnskabsårets afslutning er der 1.469 tilsluttede forbrugere, og der forventes en jævn tilslutning af nye forbrugere.

Varmesalget har været på 759.688 m3 mod et budget på 710.700 m3 og et salg i 2008-2009 på 677.567 m3. 

Stigningen i salget harmonerer godt med den øgede produktion som følge af en kold vinter og flere forbrugere.

Reduktionen i varmeprisen sker på baggrund af de senere års forsigtige budgettering omkring indkøb af flis og forventede udgifter til den løbende renovering.

Alle målere aflæses nu automatisk og det giver mulighed for at besøge de forbrugere der har væsentlige ændringer i deres forbrug,

Fjernvarmebestyrelsen ser frem til at fremlægge beretning og regnskab til generalforsamlingen, der finder sted i slutningen af november, hvor alle forbrugere er velkomne.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: