test

Farsø skole har startet sundhedsprojekt

FARSØ: I samarbejde med Sparekassen Farsø og de lokale idrætsforeninger i Farsø, har Farsø skole indledt et samarbejde med henblik på et fælles projekt med titlen ”Sundhed, trivsel og læring”.

Sundhedsprojektet på Farsø skole er allerede startet. I den forløbne uge har alle skolens elever og lærere hver morgen i dagens første to lektioner motioneret på Farsø Løbets rute. I aften er alle Farsø skoles 432 deltagere med i selve Farsø Løbet.

Det første tiltag kan ses allerede i aften i forbindelse med Farsø Løbet, hvor skolen hvor hele skolen er tilmeldt med 432 deltagere, bestående af såvel elever som lærere.

Skolens deltagere vil være kendetegnende ved deres smarte t-shirts påtrykt skolens logo og påskriften ” Sundhed, trivsel og læring”.

Næste skridt i projektet er, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra byens idrætsforeninger og skolen med det formål at klargøre ønskede muligheder i projektet. Selv har Farsø skole indsat lærer Tanja Solberg i arbejdsgruppen.

Skoleinspektør John Andersen forventer meget af projektet. – Vi håber, at vi med deltagelsen i projektet kan aktivere elever, personale og forældre omkring det fælles sundhedsprojekt.

Især håber John Andersen, at projektet kan føre til aktiviteter med forældrenes medvirken, til erstatning for fritidsklubben, som skolen mistede for to år siden, som var et tilbud for eleverne i 4. til 7. klasse.                       

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: