test

Farsø kirke genindviet

FARSØ: Renoveringsarbejdet af Farsø kirke har varet 9 måneder og har kostet 9 millioner. Genindvielsen af kirken i søndags var derfor ventet med stor spænding af menigheden.

I søndags blev Farsø kirke genindviet efter endt renovering af kirkerummet. Det var en stor festdag med mange deltagere både til gudstjeneste, reception og koncert. Det var biskop Karsten Nissen, Viborg, der forestod den højtidelige genindvielse og holdt dagens prædiken.

Genindvielsen blev markeret med deltagelse af biskop Karsten Nissen ved gudstjenesten søndag formiddag og med en kirkekoncert søndag aften med Kurt Ravn.

Under begge arrangementer lod de tilstedeværende, naturligt nok øjnene glide rundt i kirkerummet for at iagttage det nye.   

Det første man kastede øjet på var kirkens nye altertavle designet af kunstneren Maja Lisa Engelhardt.  Ud over altertavle har hun har også stået for farvesammensætningen i kirken og de nye dekorationer på prædikestolen.

– Der har været en del forhandlinger frem og tilbage i forhold til den udsmykning, som vi ville have i kirken. I sidste instans fik vi et ja fra biskoppen ved Viborg Stift, som gav sit ja til det moderne islæt, som den nye indretning har, fortæller sognepræst Niels Iver Juul.

De forhandlinger som Niels Iver Juul henviser til, er forhandlingerne med Nationalmuseet, den Kongelige Bygningsinspektør og Akademirådets udvalg for kirkekunst, som er de tekniske myndigheder i forbindelse med en kirkerenovation.

– En kirke renovering handler jo både om fornyelse og bevarelse af det gamle. Jeg synes, vi har nået en meget fin balance, siger Niels Iver Juul. 

Renoveringsarbejdet har været gennemgribende. Forud for selve udsmykningen har kirken været fuldstændig tømt, det gamle gulv gravet op ligesom murværket indvendigt er blevet repareret.  

FAKTA:
Farsø kirkes nye altertavle
Farsø Kirke har fået ny altertavle. Den er designet og malet af kunstneren Maja Lisa Engelhardt, og den har givet kirken et helt nyt udtryk. Det første man ser, når man træder ind ad døren, er Kristus. Han ses gennem den rundbuede indgang til koret. Billedet er smukt indrammet af to fløje med forgyldte relieffer, ligesom der ovenover er et tilsvarende i rundbueform.

Maja Lisa Engelhardt sagde, da hun præsenterede sit projekt for menighedsrådet for 1½ år siden, at hun ønskede at tage afsæt i det, der har været grundtrækket i alle hendes andre kirkeudsmykninger, nemlig den opstandne Kristus.

Altertavlen er trefløjet. Og en sådan er traditionelt lukket omkring skærtorsdag og langfredag for at åbnes igen som stenen, der væltes bort fra graven påskemorgen. I den lukkede periode ses kun de to fløjes bagside, hvorpå der er malet et maleri, der har hentet sit motiv fra langfredag. Det er et smukt landskabsmaleri. Kristus er netop blevet taget ned fra korset og lagt i graven. I det ene hjørne ser man derfor tornekronen liggende på jorden. Men billedet er ikke uden håb. Forover ses lyset som peget hen på opstandelsen.

Påskedag åbnes fløjene og graven. Med opstandelsen er sorgen og fortvivlelsen borte, siger Maja Lisa Engelhardt.

 

Sidefløjenes og rundbuens motiver forestiller vinger som bærere og budbringere af Helligånden. De har ildtungens form.

Men altertavlens hovedmotiv er ikke kun bundet til påske, pinse og himmelfart. Den korsfæstede og opstandne Kristus er troens midtpunkt hele kirkeåret igennem. Derfor kan billedet være med til at give teksterne liv. Det samme kan Helligåndens vinger. De omslutter os, giver os liv, kraft og styrke. Og det er ikke noget, som vi kun har brug for ved særlige lejligheder, men hver eneste gang vi samles i kirken.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: