Farsø Fælled indviet

FARSØ: Farsøs nye samlede anlæg omkring Farsø Stadion og Dronning Ingrid Hallerne, Farsø Fælled, blev indviet i dag.

Det skete med taler, en snor der skulle gennemløbes og en gave der skulle overdrages.

Gave fra Rotary
Gaver er altid godt at starte med, og den kom fra lokale Farsø Rotary. Her var Brian Otte mødt frem.   

-I Farsø Rotary Klub er vi rigtig glade for at være med til at støtte dette projekt, kilometerstien og hele området her omkring Dronning Ingrid Hallerne. Et fantastisk område som jeg er sikker på at rigtig mange børn og barnlige sjæle vil få glæde af fremover. Vi blev kontaktet af nogle af ildsjælene bag projektet for at spørge om det kunne være noget vi vil være med til at støtte. Det ville vi rigtig gerne, lød det fra Brian Otte.

Gaven er et tidtagningsur, der måler tiden for hver omgang, man har løbet en omgang på kilometerstien. Uret har kostet kr. 80.000.

Og der var snart syn for sagen, for et par unge mennesker både til bens og på løbehjul begav sig ud på de 1. km. og i mål ventede Niels Krebs Hansen, som har været involveret i Farsø Fælles projektet og borgmester Per Laursen med en rødstribet snor som skulle gennemløbes, som den officielle markering på Farsø Fælleds indvielse.       

Herefter tog Niels Krebs mikrofonen i fælledens ”ungdomsværelse”, som det nye udendørs mødested er døbt.

Startede tilbage i 2011-12
-For at sådan noget som dette kan realiseres, er der nødt til at være nogle som kan tage initiativ til at få det i gang. Det udspringer helt tilbage i 2011-12, hvor Farsø lavede en udviklingsplan for byen over mange ting. Deriblandt var der også det man kaldte Den Røde Tråd, som skulle forbinde centerområdet og torvene, forbi skolen, til hallen, idrætscentret og så skulle der gerne være nogle stier der forbandt det nye område, der dengang var Thyrasvej. At vi så har fået en Idunsvej senere gør det kun endnu bedre.
I Den Røde Tråd var der ikke på det tidspunkt snak om nogen ”kilometersti” og heller ikke om et ”ungdomsværelse”. Men i 2014 fødtes ideen, at man skulle lave nogle stier rundt omkring stadion. Der skulle også være en skaterbane. Der skulle være et uderum og også andre ting var på tegnebrættet. Men det her er hvad vi har nået med den bevilling vi fik i 2017. Kilometerstien er lavet af noget specielt blødt asfalt, så den er god at løbe, skate og cykle på. Det eneste vi helst ikke vil have herind det er knallerte,r og det har vi også skiltet med.


Skaterbanen, der blev indviet for to år siden, bliver flittigt brugt

Mange har været involveret
Der har været rigtig mange foreninger involveret, men der har været en lille gruppe som har fulgt det sammen med entreprenørerne og sammen med kommunens tekniske afdeling. En stor tak til Gert Hosbond, halinspektør Hans Kaldahl, Magnus Bojer fra FUIK, skoleinspektør John Andersen fra Farsø Skole. I det samarbejde har vi haft nogle entreprenører og det er så Vega Landskab, mens Kristian Hansen som har stået for al entreprenørarbejde,

Det har taget lidt tid – og så så har vi også haft Corona. Men nu står vi her heldigvis. Til sidst vil jeg også takke Rotary for den flotte gave I har givet. Det er jo med til at gøre det hele endnu mere attraktivt for at komme her. Nu er jeg flyttet til byen. og kan se at fælleden bliver brugt af rigtig mange, ældre og unge – alle mulige. Endelig vil jeg også takke de folk der har siddet med projektet i teknisk forvaltning. Det er Carsten Agesen og Peter Sørensen.

Herefter gik talerækken videre til borgmester Per Bach Laursen: – Som Niels var inde på har det jo været et mangeårigt projekt. Det beløb som vi fandt ved budgetforhandlingerne i 2017 var 3,5 mio. kr. til brug i 2018 og 19. Det beløb slog ikke helt til, så vi hjalp med et ekstra beløb..  


Det sidste der er gjort færdig på Farsø Fælled er disse minitrampoliner som er meget populære.   

Farsø har alt
Når vi i budgetforhandlinger sidder og skal fordele penge i Vesthimmerlands Kommune og kommer til Farsø, så er der mange der siger, jamen Farsø har jo alt hvad man kan pege på. Et fantastisk idrætscenter, et fantastik udendørs anlæg, man har et indkøbscenter midt i byen som er attraktivt for hele kommunen og for vores sommerhusområde, byen har kommunens største skole der er meget velfungerende. Så hvad er det, vi skal pege på, når vi gerne vil fordele midlerne ligeværdigt. Og derfor var det jo også at Den Røde Tråd blev opfundet, som skulle forsøge at binde byen lidt bedre sammen. Det tror jeg er lykkedes. Det vil de kommende år i hvert fald vise.. Jeg vil ønske tillykke med projektet.

Farsø Fælled allerede taget i brug
Farsø Fælled har været på tegnebrættet i mange år, bygget etapevis og taget i brug efterhånden som de nye faciliteter er færdige. For to år siden var det den nye skaterbane og for et halvt år siden kilometerstien.  Senest er teenageværelset, minitrampoliner og stisystemet ved Dronning Ingrid Hallerne gjort færdig.      

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: