Fandrup har fået Tarzanbane og Naturrum

FANDRUP: I dag samledes Fandrups borgere mødtes i ført arbejdstøj, højt humør og masser af energi. Det var dagen hvor en større Tarzanbane skulle etableres samt anlæggelse af en terrasse i Fandrups nye Naturrum.

Naturrum og Tarzanbane blev etableret i Fandrup på kun 7 timer med 30 borgeres hjælp.

Godt 30 borgere mødte op og under kyndig vejledning fra sjakbajs, Poul Erik fra legepladsfirmaet Elverdal fik byen i løbet af blot 7 timer opført en komplet tarzanbane og udlagt flis/faldunderlag samt lagt terrasse i Naturrummet.

Etableringen af den nye sportsplads i Fandrup er finansieret ved fundraising af blandt andet LAG-midler, hvor der gives tilskud til ”Attraktive leveforhold i landdistrikterne”, ligeledes har Vesthimmerlands Kommune med kvalitetsfondsmidler og naturrumsmidler støttet op om projektet.

Endelig har Friluftsrådet og Jyske Sparekasse ydet tilskud til projektet. I alt er projektet budgetteret til ca. 300.000,-

Fandrup By har ved salg af borgeraktier og flere års cykelsponsorløb selv sparet en del midler op, som nu endelig realiseres i et projekt der kommer alle generationer i byen til gode: Der er tarzanbane og legeplads til børnene, hængekøjer i naturrummet, grill og fællesområde, som indbyder til at byens borgere i højere grad kan komme hinanden ved. I forlængelse af alt dette er den allerede etablerede petanquebane, som bruges flittigt af byens petanquehold.

Naturrummet i Fandrup kommer først helt til sin ret om et par år, når planter og buske vokser op. Men allerede nu kan stedet bruges som afslapning og ”en pause fra hverdagen” hvor naturen samtidig er i fokus. Det er ikke kun byens menneskelige beboere der skal nyde godt af dette, men også leveforhold for byens fugle og insekter er i fokus, således at rummet med tiden bliver fuld af natur og dyreliv.

Endelig har det været et ønske fra Fandrup By at få nedfældet byens historie, herunder at Fandrup i tidernes morgen har været en industriby med jernbane, cementstøberi, skole og forretningsliv. Sidst på sommeren etableres informationstavler, som oplyser om Fandrups historie, Naturrummet og Sportspladsen i Fandrup.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: