Etablering af legeplads til K-klasser er gået i gang – FOTOS

FARSØ: Senest den 15. maj skal lokaler, legeplads og af- og pålæsningsområdet for K-klasserne, der flytter fra Ranum til Farsø være tilendebragt.

Der arbejdes lige nu både i vækstcentret bag Torvet 1, hvor K-klasserne kommer til at holde til, og på første af del af K-klassers legeplads nærmest Farsø skole.

Det er den del der ligger nærmest Farsø skole, og som når legepladsen er etableret, vil være en sammenhængende skolegård mellem vækstcentret bag Torvet 1 og Farsø skoles nuværende udeområde.

Når legepladsen er helt færdig etableret vil den gå på tværs af Lassensvej, som det tidligere er beskrevet her i avisen.

Dette er oversigtplanen for K-klassernes legeplads, som etableres i forlængelse af Væksthuset og tværs over Lassensvej

Det færdige legepladsområde vil i skoletiden være forbeholdt K-klasserne, men ellers vil det være en offentlig legeplads.

I forbindelse med arrangementer, hvor midtbyen vil være afspærret, vil det være muligt at åbne legepladsens porte, således at busser i det afspærrede tidsrum kan passere her.

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: