Et år med 3 oprykninger til FUIK

FARSØ: Sæsonen 2009 var for FUIK den mest succesfulde i mange år, med ikke mindre end 3 oprykninger til følge.

Dette var den glædelige konstatering, da formand for FUIK, Kim Nyby i aften afgav årets beretning for fodboldklubben på dens generalformsamling.

Serie 2 herrer havde ikke mindre end 3 matchbolde til at sikre sig oprykning til Serie 1, men der gik lidt ”gummiben” i den – hvilket måske skyldes det meget unge og urutinerede hold – og først i sidste spillerunde lykkedes det at strække armene i vejret og lade champagnepropperne springe.

Andet holdet – hvor gennemsnitsalderen måske var endnu lavere end på førsteholdet – havde det lidt svært, og måtte konstatere, at resultaterne ikke rakte til en forbliven i serie 4 og de måtte derfor se en nedrykning i øjnene.

Denne nedrykning blev dog til fulde opvejet at 3. holdets præstation, idet de efter en suveræn indsats kunne konstatere, at oprykningen til serie 4 var en realitet.

På damesiden sluttede sæsonen også meget succesfuld og tilfredsstillende, idet holdet efter nedrykning i foråret lavede et hurtigt comeback i efteråret, således de igen er at finde i jyllands-serien, så snart den ny sæson går i gang.

– Det er derfor med stor spænding og forventning at vi ser frem mod den ny sæson, idet begge klubbens førstehold består af meget unge spillere, som dog kan lægge endnu et år på rutinekontoen, så mon ikke de ved der venter dem, og vil gøre den indsats som er nødvendig for at konsolidere sig i deres respektive rækker, lød det videre fra Kim Nyby.

Iblandt de ældste spillere i FUIK, nemlig på klubbens Old boys og Old girls hold kan der også konstateres en vis stabilitet, idet antallet af hold var uforandret i 2009 og den traditionelle kvalifikation til LM lykkedes også – dog uden nogen medaljer til følge.

Også blandt de helt unge spillere oplever FUIK fortsat fremgang – både målt på antallet af spillere, samt på holdenes resultater – og at udfordringerne med at fastholde spillere i de ældste årgange stadig er store.

Samarbejde med Aars IK
Som en følge af de store udfordringer med at fastholde de ældste spillere i ungdomsrækkerne, blev der i foråret 2009 igangsat nogle overvejelser i bestyrelsen.

Hvordan kunne vi sikre, at der fortsat var et attraktiv tilbud om fodbold i vores nærområde ?

Hvis ikke det kunne lykkedes i eget regi – ja, så var svaret jo ikke så svært – så måtte det blive i samarbejde med en anden klub.

Konklusionen på disse overvejelser blev, at der med virkning fra efteråret 2009 blev indledt et hold-samarbejde med Aars IK omkring U17 Drenge.

Rammerne omkring dette samarbejde er, at ALT omkring hold deles 50/50, således økonomien deles, træningssted deles og kampsted deles.

Samarbejdet har været meget succesfuldt – både målt i antallet af spillere samt de sportslige resultater, idet ikke mindre end 32 spillere figurer på kontingentlisten og ifølge træneren og spillerne har træningen været meget tilfredsstillende med over 20 spillere til enhver træning – uanset om det har været i Aars eller Farsø. 

Den gode oplevelse med U17 Drengene har også været afsættet til en udvidelse af samarbejdet, og det er allerede besluttet, at der fra sommeren 2010 også tilbydes holdsamarbejde for U18 Piger og U19 Drenge – idet klubberne hver for sig, ikke har mulighed for at lave et fornuftigt tilbud for disse årgange.

En af tillægsgevinsterne ved samarbejdet er tillige, at man er to organisationer om at finde den nødvendige og rigtige træner til holdet, hvilket efterhånden er blevet en af klubfodboldens største udfordringer.

Derudover har det også vist sig, at de siddende bestyrelser i FUIK og Aars IK stort har de samme holdninger til ungdomsfodbold, hvorfor samarbejdet ikke har været svært, og dette kan også bruges i andre sammenhænge – til hjælp for begge klubber.

Udover de allerede igangsatte og aftalte holdsamarbejder er der ikke planer om en udvidelse af samarbejdet, idet bestyrelsen i FUIK fortsat arbejder ud fra den grundholdning, at klubben skal tilbyde fodbold på et nutidig og tilfredsstillende niveau for børn og unge i Farsø og nærmeste omegn.

Acceptabelt årsresultat
Kim Nyby kunne afsløre at FUIK kom ud med et acceptabel årsresultat, idet regnskabet viser et underskud på kr. 7.000,00.

– Dette resultat er dog ikke helt retvisende, idet flere forhold påkalder sig opmærksomhed, tilføjede Kim Nyby.

Vi havde lidt optimistisk budgetteret med et tilskud på kr. 100.000,00 fra FUIKs Venner, men som bekendt, var årets søkoncert lidt hård ved økonomien, så vi har derfor modtaget et bidrag på kr. 50.000,00.

Vi blev i stedet redet lidt på målstregen af en udtrækning af fondsbeviser på kr. 60.000,00. Placeringen af dette beløb i FUIKs Fond, har dog altid haft det formål, at vi har en økonomisk buffer, såfremt dette af forskellige årsager bliver aktuel.

Der er flere årsager til den manglende balance i økonomien, og jeg vil blot nævne et par stykker:

– Sponsorindtægterne er faldet med godt en 1/3 eller knap kr. 40.000,00. Vi vurdere ikke at lysten til at støtte FUIK er faldet, men vi er også et billede at det generelle samfund, og med de økonomiske udfordringer der opleves i disse år, er det både naturligt og forståeligt, at de lokale virksomheder er lidt tilbageholdende.

Det er dog et stort ønske, at denne tilbageholdenhed ikke varer ved, idet vi måske mere end nogen siden har brug for velfungerende lokale foreninger, idet flere alternative tilbud reduceres eller spares væk i disse år, og derfor er det vigtig med gode sociale tilbud til byens børn og unge, hvor de kan bruge fritiden under ordnede forhold og faste rammer.

Omkostningsgodtgørelse til seniortrænere er også steget betydeligt, hvilket skal ses i lyset af, at vi ønsker at styrke indsatsen specielt på damesiden – og heldigvis har dette indtil videre også båret frugt med oprykningen til jyllandsserien som resultat.

Sidste pind jeg vil nævne, er udgiften til dommere. I dag skal vi selv skaffe dommere til over 200 ungdomskampe pr. sæson, og vi oplever desværre ikke den store opbakning blandt medlemmerne og forældrene, til at løse denne opgave.

Vi står derfor ofte i en situation, hvor vi skal vælge mellem at aflyse kampen eller bruge penge på sorte dommere – og vi føler os virkelig til grin, når en sort dommer skal rende rundt og dømme fx en U9 Pige kamp, hvor der stort set kun skal fløjtes ved kampstart og kampslut.

Jeg vil derfor sende en kraftig opfordring til, at både spillere og forældre giver en hånd med. Hvis blot den enkelte vil investere 1 til 2 timer pr. sæson, vil vi helt kunne undgå denne store udgift.

Der var genvalg til de siddende bestyrelsesmedlemmer.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: