Erhverv Væksthimmerland søger om aflastning for kr. 340.000

VESTHIMMERLAND: På Økonomiudvalgets temamøde den 25. januar gennemgik Erhverv VækstHimmerland igangværende aktiviteter, ligesom der blev givet en afrapportering på organisationens resultatkontrakt for 2016.

I forbindelse med gennemgangen afrapporteringen og drøftelse af den kommende resultatkontrakt har Erhverv Væksthimmerland fremsendt en ansøgning om ekstraordinært tilskud i 2017-2018.

Projektansættelse
Det ekstraordinære tilskud skal bruges til en projektansættelse for årene 2017 og 2018. Konkret anmodes om et ekstraordinært driftstilskud i perioden på henholdsvis 80.000 kr. i 2017 og 260.000 kr. i 2018. Midlerne skal anvendes til en projektansættelse over 1½ år af en nyuddannet akademiker. Den nye konsulent skal primært aflaste erhvervschefen og sekundært iværksætterkonsulenten. Aflastningen sker på de rutineprægede opgaver og vil udløse et ressourcemæssigt overskud hos konsulenterne, som kan anvendes strategisk.

Erhverv VækstHimmerland anfører, at det med kun to udførende medarbejdere (erhvervschefen inklusive), er der ikke kapacitet til at igangsætte nye tiltag uden at afvikle aktiviteter i et tilsvarende omfang. Ligeledes er det sandsynligt, at en status-quo på aktivitets- og resultatniveau er vanskeligt at opretholde uden tilførsel af yderligere ressourcer, idet Erhverv Væksthimmerland i 2016 har været ekstraordinært godt hjulpet af gratis arbejdskraft i form af praktikanter fra de videregående uddannelser.

Store opgaver venter forude
Formålet med ansættelsen er at skabe ressourcer til andre opgaver. Disse opgaver kan prioriteres i dialog med Vesthimmerlands Kommune. Erhverv Væksthimmerland nævner som eksempler:Udvikling af kommunens Erhvervsstrategi, Udvikling af erhvervsservice til turismeerhvervet, Styrke det enstrengede erhvervsservice system, Øget fokus på beskæftigelsespolitikken, Liste over lokale udbydere, Nordvest Smart Production.

Ansøgningen behandles på Økonomiudvalgets møde i dag. 


Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: