test

Elever er vilde med onsdagsklubben

FARSØ: Denne onsdag er der omkring 40 børn i Onsdagsklubben. En nu 2 måneder gammelt tilbud til 4. – 6. klasses elever på Farsø skole efter skoletid er vældigt populært.

Onsdagsklubben, som er et fritidstilbud for 4-6- klasses elever, er et livligt sted, hvor børnene kan få lov at udfolde sig og være sammen med sine kammerater under ordnede forhold. Her øves der i musiklokalet.

Onsdagsklubben, der reelt har 75 elever tilmeldt fritidstilbuddet holder til i de tidligere klublokaler på C. R. Brixvej, hvor eleverne føler sig rigtig godt hjemme og være sammen med kammeraterne om fælles interesser.

Onsdagsklubben, som er en forsøgsordning indtil jul, ledes af lærer Kristian Færge fra Farsø skole og Jesper Wolf, der er tilknyttet projektet Sundhed, Trivsel og Læring, som er et samarbejde mellem Farsø skole, foreningerne i Farsø, Sparekassen Farsø, ETC og Vesthimmerlands kommune.            

Onsdagklubben har åben hver onsdag fra kl. 12.15- 16.00 og i det tidsrum vil der være aktiviteter af fysisk karakter, udendørs på skolens arealer og i Dronning Ingrid Hallerne. Det er lige fra udendørs fodbold til en svømmetur i svømmehallen. Men klubben byder også på samvær og spontanitet. I det ene øjeblik spilles der ved poolbordet, det næste øjeblik hygges der i hulen, i det tredje øjeblik øves der i musiklokalet, i det fjerde spilles der på computer eller bygges i Lego.

Sådan, er der fuldt drøn på i de knap fire timer onsdagsklubben er åben, og i en positiv og kammeratlig tone elever og stedes ledere imellem.

”Kristian, vil du ikke godt huske mig på at jeg skal gå halvfire”, lyder det fra en frisk 4. klasses knægt, mens en anden dreng – nærmest i panik, ikke kan finde sin taske med svømmetøj. Alle bliver hjulpet, som var det hjemme hos dem selv.

Med så mange energiske børn på en gang, er det rart for Kristian Færge og Jesper Wolf, at der fra tid til anden træder frivillige forældre og andre til med særlige aktiviteter, såsom filtning, bagning, frokost og andre aktiviteter, som børnene kan involvere sig i. Håbet er, at med de frivillige forældres hjælp også på sigt kan tilbyde lektiehjælp i klubben.   

Denne eftermiddag er et kendt ansigt mødt op i klubben. Måske ikke kendt at de nuværende børn i onsdagsklubben, men til gengæld af de større elever på Farsø skole.                        

Klaus Østrup Jensen, var nemlig ophavsmanden til junior og ungdomsklubben i de selvsamme lokaler, hvor onsdagsklubben nu holder til, og som lukkede for to år siden grundet kommunale besparelser. Siden lukningen har der været et utaknemligt vakum. Juniorklubben havde åbent tre dage om ugen, og håbet er, at det fra nytår kan lade sig gøre igen med kommunale midler og en mindre brugerbetaling.             

Kristian Færge fortæller, at onsdagsklubben er et populært tilbud med potentiale til at udvikle sig i flere henseender. For det første ligger klubben praktisk ved skolen og idrætsfaciliteter. For det andet kan klubben kan være med til at udvikle aktive og sunde vaner. For det tredje, er der er et tæt samarbejde mellem skolen, klubben og forældrene, som kan afværge, eller være med til at løse konflikter, nævner Kristian Færge som få gode eksempler på, hvad klubben kan bidrage med.

Klubben kan også være med til at involvere unge på 15-17 år, som kan uddanne sig til ungdomsledere i f.eks. fodbold, håndbold eller andre idrætsgrene, fortæller Kristian Færge, som kan blive en realitet og en reel ”win-win situation”, hvis klubben får de rette midler at arbejde med.            

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: