Dronning Ingrid Hallerne er blevet det multihus det var tænkt som

FARSØ: – Når man ser tilbage på året 2009 må året betegnes som et acceptabelt år for hallerne.

Driften forløber tilfredsstillende, og vi kan konstatere et regnskabsmæssigt overskud, lød det glædeligt fra formand Hans Jensen på generalforsamlingen for Farsø hallerne, forleden.
Farsø hallerne omfatter Dronning Ingrid Hallerne og Vester Hornum Hallen.  

Der kommer stadig utrolig mange mennesker i hallerne, og det er ikke bare sport, det er også mange andre ting. Det seneste er, at der nu også kommer køreskoleelever, idet en kørelærer har lejet et lokale. Vi fungerer helt klar som det multihus, der i sin tid var lagt op til, og det er dejlig at konstatere de mange forskelligheder, der mødes, lød det indledningsvis fra Hans Jensen.

Vi har udover sporten mange andre arrangementer. Det går lige fra musikoplevelser, foredrag, politiske møder, virksomhedsarrangementer til kursister og meget mere. Omkring sporten er der også mange arrangementer, og det er lige fra badmintonstævner, håndboldturneringer, fodboldarrangementer, gymnastikopvisninger og andre samlinger.

Det betyder, at der er få weekender, hvor der ikke foregår et eller andet i hallerne.

Belægningsprocenten på hallerne er tilfredsstillende. Stort set alt er udlejet i sæsonen, og der er ikke mange kvadratmeter, der ikke er solgt. Selvfølgelig er der muligheder for at øge salget, men det er på de sene tidspunkter, eller på den ene hal i dagtimerne eller uden for sæsonen. Kommunen har lavet en analyse på udlejningen i Vesthimmerlands kommune, og tages der udgangspunkt i alle dagtimer, er vi den hal, der er lejet mest ud. Tager man kun eftermiddag og aften ligger hallernetæt, og her er vi lidt overgået af Østermarkshallen i Års og Ålestrup med en marginal.

V. Hornum Hallerne ligger også pænt belægningsmæssig i forhold til andre tilsvarende haller i kommunen. Omkring hallen kan man konstatere, at den er ved at få nogle år på bagen, så det må forventes, at der kommer investeringer med tiden. Strategien er, at der løbende afholdes udgifter til vedligehold på hallen, men der vil nok på et tidspunkt opstå et større projekt investering.

Vi ser gerne, at hallerne udnyttes endnu mere, men er klar over at det kun sker, hvis der kommer nogle ildsjæle, der vil stå bag aktiviteter, f.eks. kunne man forstille sig nogle pensionister, der kunne tænke sig motion i dagtimerne, måske kunne vi kombinere hallen med nogle sundhedskurser, måske motion for folk, der har brug for genoptræning, måske var det noget for vores sundhedscenter her i byen. Firmaidræt har også sendt et signal, at de er klar til at stå bag nye aktiviteter, hvis der er personer, som er interesserede i at stå for aktiviteterne.

Vi har fortsat et ønske om, at vi kan få lejet hallerne noget mere i perioden fra april til aug., hvor vinteraktiviteterne er sat lidt i stå. Her er det oplagt, vi skal satser på sport og kursus arrangementer.

Med et tip top moderne kursus og overnatningsfacilitet skal hallerne have skabt et bedre salg af hallens kapacitet. Det er primært her, der er forventninger til, at de fremtidige indtægter vil stige.

Vi har i 2009 haft stigende indtægter på dette område, og vi kan allerede nu se på bookinglisten, at denne vil ændre sig positivt i 2010.

Der skal virkelig arbejdes for, at få udnyttet overnatningen hos Sport & Academy, da denne udlejning til sportsaktiviteter giver lejeindtægter til hallen samt indtægter til forplejningen, der klares af hallens køkken. En fremtidig branding af dette, vil gøre, at der kommer flere sportsarrangementer, og man kan kun konstatere, at det tager tid at komme op i det rette gear. 

Der skal rettes mere fokus på kursister, idet det er her vi både har rammerne og mulighederne for at byde os til. Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle et kursuscenter, der sammen med sporten kan øge indtægtsgrundlaget i hallerne.

I tilknytning hertil skal blot anføres, at hallerne har en fantastisk Thitsal, der kan tage mellem 120-150 gæster. Den kan bruges i flere sammenhænge, idet salen er udstyret med alle tekniske forhold, der gør det muligt at vise film, musik, foredrag og meget mere.

I 2009 blev 2. etape af investeringen på svømmehallen udført, så Dronning Ingrid Hallerne idag har en svømmehal, der ren teknisk lever op til kravene. Dette bør betyde, at svømmehallen i Farsø er sikret i mange år, således at de mange brugere kan nyde gavn af de gode anlæg. I den forbindelse skal det anføres, at der i Farsø svømmehal kommer over 50.000 besøgende på årsbasis, så det er helt klart til gavn for rigtig mange mennesker i kommunen.

Der samarbejdes meget med Sport & Academy, der ejer overnatnings- og kursusbygningen. Dette selskab er ejet af en forening, der støtter op omkring hallen, men det skal præciseres at Sport & Academy på ingen måde er en del af hallens regnskab, og at der er tale om to juridiske enheder. Aftalerne mellem selskaberne sker på markedsrelaterede vilkår. Aftalerne er godkendt af Vest Himmerlands Kommune.

Vi har i den seneste kommunale sparerunde oplevet, at Dronning Ingrid Hallernes tilskud blev reduceret, hvilket også er sket i andre af kommunens haller. Vi tror stadig på, at vi kan få økonomi i hallerne, men det kan blive nødvendig, at vi igen kommer til kommunen og må søge tilskud til større investeringer.

FAKTA:
Farsø hallerne omfatter Dronning Ingrid Hallerne og Vester Hornum Hallen
Bestyrelsen:
formand: Hans Jensen
Martin Nielsen
Søren Ole Klitgård
Kristian Lorentzen blev nyvalgt
Leo Falk
Jarrit Hansen
Peder Ditlev.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: