Det kommunale budget 2021

Af: Rasmus Vetter og Doris Lauritzen (S), Medlemmer af Børne- Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Hvilke ønsker fik socialdemokraterne opfyldt i dette års budget, gældende for Børn- og Familieudvalget?

Allerførst er vi utrolig glade for, at der ikke i år skulle findes nedskæringer på driften. Dette gør, at vi som minimum kan opretholde den nuværende service.

Der er altid mange ønsker på listen, og det gjorde sig også gældende i år.

Vi havde fra socialdemokratiet, via Børn- og Familieudvalget, indsendt nogle ønsker som skulle være med til, at give bedre udviklingsmuligheder for kommunens børn og unge.

Et af de ønsker var, at der skulle flere timer, altså bedre normering i de grupper hvor børn med særlige behov går. Det vil betyde at de børn der går i disse grupper, vil få bedre udviklingsbetingelser og det kunne vi heldigvis forhandle hjem.

Et andet ønske som også blev forhandlet hjem var timer til ansættelse af en servicemedarbejder i vores daginstitutioner. Dette betyder, at der nu ikke længere skal betales med pædagogtimer til denne funktion.

Der var også ønsker vi ikke kom i mål med.

Vi havde et stort ønske fra socialdemokraterne om, at belastningsgraden i dagplejen skulle nedsættes. Dette ville betyde en langt bedre drift. Desværre kunne vi ikke forhandle dette ønske hjem.

Et andet ønske vi heller ikke kunne komme mål med, var flere timer til ledelse, således at daginstitutionernes ledere ikke er med i normeringen. Vi kunne sidste år forhandle 50% hjem, men det var ikke muligt i år at få det sidste med.

Selv om det ikke var et punkt fra Børn- og Familieudvalget, at der kommer lys på kirkestien i Gedsted er vi glad for det kom med i budget.

Et andet ønske som ikke specifikt er fra Børn- og Familieudvalget gør at det er svært, at få armene ned og vi begejstres virkelig, fordi det er et meget vigtigt ønske fra socialdemokraterne, så derfor synes vi, at det er en stor glæde for Aalestrup og hele kommunes borgere, at vi fik forhandlet 11 millioner hjem til optimering af Aalestrup friluftsbad.

Det vildt spændende projekt som er udarbejdet skal påbegynde 2021 med udarbejdelse af tegninger og projektbeskrivelser.  I 2022 vil det så påbegyndes og vil stå færdigt i 2023.

Det flotte projekt vil bestå af blandt andet en bade sø, som kan bruges hele året, Forskellige bade samt en optimering af det nuværende friluftsbad.

Vi er ikke i tvivl om, at Aalestrup vil komme på landkortet og dette projekt vil være utrolig attraktivt for nuværende og kommende borgere.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: