Der rokeres rundt og sorteres i Vesterbølle 

VESTERBØLLE: I anledning af Kulturarvsmåneden inviterede Levende Landsbykultur i Vesthimmerland til Åbent hus på de nu tre matrikler som foreningen råder over i Vesterbølle.

Og der arbejdes ihærdigt på alle tre. Efter at Hougaarden sidste blev solgt til Levende Landsbykultur i Vesthimmerland for en krone, er der blevet arbejdet på at skaffe fondsmidler til renovering af den historiske og bevaringsværdige gård midt i Vesterbølle.

Landsbykulturen har overtaget Hougaarden for en krone og nu skal den bevaringsværdige gård renoveres og indrettes som besøgscenter.

Det er særligt stuehuset, der trænger til den store omgang.  Ca. 600.000 er ”i hus” til formålet, og svar på flere ansøgninger afventes lige for øjeblikket. Renoveringen inklusiv nyt tag og nye vinduer er budgetteret til kr. 750.000.

Planen er, at Hougaarden skal åbne som et besøgscenter i 2023 med åbent flere dage om ugen i sommerperioden, hvor turister kan finde inspiration til en tur i Vesterbølle og foreningens store kulturhistoriske samling af landbrugsredskaber og køretøjer.

Og netop landbrugsredskaber og køretøjer er netop nu ved at finde vej til Hougaardens lade. Det har tidligere stået opmagasineret på Lerkenfeld og på landsbykulturens øvrige to matrikler.

Der er således nu ved at blive ryddet op i vognparken, men også de mange andre udstillede genstande, hvor man fremover helst ikke vil have for mange udgaver af de samme effekter og redskaber, for det er der simpelthen ikke plads til.    

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: